Euroopan unionin yhdeksäs tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma suunnitteilla

Euroopan unionin yhdeksäs tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma suunnitteilla

Euroopan komissio valmistelee Horisontti 2020:n jälkeistä uutta tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmaa, josta tulee järjestyksessään Euroopan unionin yhdeksäs. Komission tutkimuksen ja innovaation pääosaston pääjohtaja Robert-Jan Smits arvioi, että alustava ehdotus uudesta ohjelmasta saadaan valmiiksi vuoden 2017 lopun tai vuoden 2018 alun tienoilla. Smits arvioi myös, että uudessa rahoitusohjelmassa on otettava huomioon uusia aiheita, erityisesti yhteiskunnallisia haasteita, jotka eivät sisälly lainkaan Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Horisontti 2020 -ohjelma on saanut osakseen paitsi myönteistä palautetta myös paljon kritiikkiä. Ohjelmaa on kehuttu edeltäjäänsä verrattuna esimerkiksi siinä, että rahoitusohjelman aihealuehaut ovat olleet aiempaa laajemmat ja joustavammat.  Horisontti 2020:n alla on haettu kahden vuoden aikana rahoitusta 90 641 projektille ja onnistumisprosentti on ollut 12–14 prosenttia. Smits arvioi, että prosentti tulee luultavasti myös pysymään rahoitusohjelman loppuun asti tällä suhteellisen matalalla tasolla. Hakemuksen laadulla on siis suuri painoarvo, mutta projektien laadun arvioinnissa on nähty suuria haasteita. Arviointimenettelystä on toivottu esimerkiksi nykyistä läpinäkyvämpää.

Muutokset Horisontti 2020 -ohjelman kolmelle viimeiselle vuodelle (2018–2020) ovat mahdollisia, mutta epätodennäköisiä.Intressejä Euroopan unionin sisällä on monia ja muutokset vaatisivat lainsäädäntömuutoksia ja Euroopan parlamentin hyväksynnän. Sen sijaan uusi, yhdeksäs rahoitusohjelma on konkreettinen mahdollisuus muutoksille, missä yhteiset intressit voidaan punnita uudelleen.

Lähde: Science Business