Komissio vauhdittaa nuorten liikkuvuutta Euroopassa

Komissio vauhdittaa nuorten liikkuvuutta Euroopassa

Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -ohjelman 30-vuotisen taipaleen kunniaksi lisätukea 16-19-vuotiaiden eurooppalaisten nuorten liikkuvuuteen ja opiskeluun. Move2Learn, Learn2Move -aloite tarjoaa vähintään 5000 nuorelle mahdollisuuden matkustaa toiseen EU-maahan joko yksin tai yhdessä koululuokkansa kanssa. Aloite toteutetaan eTwinningin, maailman laajimman opettajien yhteistyöverkoston, kautta.

Aloitteen tarkoituksena on paitsi antaa nuorille mahdollisuus tutustua uusiin kulttuureihin, myös perehdyttää ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Osallistujien täytyy yhdistellä erilaisia liikennemuotoja, jotta tietyt päästörajat eivät ylity. Myös sosiaalinen osallisuus huomioidaan osallistujia valitessa. Perussumma matkaa varten on 350€, mutta se voi nousta 530 euroon muutamissa erityistapauksissa. Osallistujien on tehtävä matka elokuun 2017 ja joulukuun 2018 välisenä aikana. Aloitteen hakuaika päättyy 30.6.2017.

Lisätietoja suomeksi
Move2Learn, Learn2Move -info