Tampereen kestävää kaupunkiliikennesuunnittelmaa kehitetään EU-hankkeen avulla

Tampereen kestävää kaupunkiliikennesuunnittelmaa kehitetään EU-hankkeen avulla

Tampereen kaupunki on päässyt mukaan CIVITAS SUMPs-Up -hankkeessa haettujen edelläkävijäkaupunkien joukkoon. Hankkeessa Tampere saa niin rahallista kuin menetelmällistä ja ammatillista tukea kaupungin kestävän kaupunkiliikennesuunnitelman (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) laatimiseksi vuoteen 2019 mennessä. Tampere pääsi mukaan kymmenen kaupungin muodostamaan ns. leadership groupiin, sillä kaupungin SUMP:in laadinta on jo hyvässä vauhdissa.

Hankkeen ohjelman avulla rahoitetaan niin sanottuja SUMP-oppimisohjelmia (SUMP Learning Programmes, SLPs), joiden kautta osallistujat pääsevät testaamaan  ja kehittämään SUMP-työkaluja ja menetelmiä liikennesuunnitteluun hakijoiden omissa kaupungeissa. Liikenne- ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset pääsevät mukaan kehittämään innovatiivisia työkaluja ja palveluita, joita jatkossa hyödynnetään muissa eurooppalaisissa kaupungeissa niiden SUMP-prosesseissa.

Lisätietoa hausta täältä sekä Eurocitiesin sivuilta.