373 miljardin euron koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketti kaudelle 2021–2027 läpi

Euroopan parlamentti hyväksyi 25.6. kaudelle 2021–2027 suunnitellun 373 miljardin euron arvoisen koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketin, sitä koskevat poliittiset sopimukset sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston allekirjoitukset. Kyseessä oli lainsäädäntömenettelyn viimeinen vaihe. Kaikki koheesiopolitiikan asetukset tulevat voimaan 1.7. Ne julkaistaan vielä kesäkuun aikana Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Paketti sisältää seuraavat asetukset:

  • yhteistyössä hallinnoitujen rahastojen yhteisistä säännöksistä annettu asetus
  • Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta annettu asetus
  • Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) annettu asetus
  • Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä annettu Interreg-asetus

Lähde: Euroopan komissio