2030 digitalisaatiotavoitteiden yhteistyö- ja seurantasykli aloitetaan

Euroopan unionin digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma on aloittanut toimintansa. Sen myötä käynnistyy Euroopan digitalisaatiota koskevien tavoitteiden seuranta- ja yhteistyömekanismi.

9. tammikuuta 2023 käynnistyneessä syklisessä yhteistyöprosessissa arvioidaan jäsenmaiden edistymistä ja määritellään välitavoitteita, jotta päämääriin päästään vuoteen 2030 mennessä. Samalla luodaan uusi toimintamuoto usean maan yhteishankkeille, joiden avulla jäsenmaat voivat tehdä yhteistyötä digitalisaation edistämiseksi.

Unioni ja sen jäsenmaat muokkaavat digitaalipolitiikkaansa tavoitteiden saavuttamiseksi neljällä osa-alueella:

  • kansalaisten perustason ja kehittyneemmän tason digitaitojen parantaminen
  • uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, datateknologian ja pilvipalvelujen, käytön lisääminen EU:n yrityksissä, myös pienyrityksissä
  • EU:n tietoliikenneyhteyksien, laskentaresurssien ja datainfrastruktuurin parantaminen entisestään ja
  • julkisten verkkopalvelujen ja hallinnon digitalisaation edistäminen.

Näihin osa-alueisiin liittyvät politiikkaohjelman yleiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden ja päämäärien toteutumista komissio arvioi vuotuisessa edistymisraportissa, eli digitaalisen vuosikymmenen tila -raportissa.

Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan täältä.