2030 Digitaalinen kompassi – Euroopan digitaalisen vuosikymmenen visio, tavoitteet ja keinot

Euroopan komission on esitellyt vision, tavoitteet ja keinot, joilla Eurooppa digitalisoidaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä on tärkeää myös ilmastoneutraaliin ja häiriönsietokykyiseen kiertotalouteen tähtäävän siirtymän kannalta. EU:n tavoitteena on olla digitaalisesti riippumaton avoimessa ja yhteenliitetyssä maailmassa. EU vie eteenpäin digitaalipolitiikkaa, joka antaa ihmisille ja yrityksille mahdollisuuden ihmiskeskeiseen, kestävään ja vauraampaan digitaaliseen tulevaisuuteen. Tähän sisältyy haavoittuvuustekijöiden ja riippuvuussuhteiden korjaaminen sekä investointien nopeuttaminen.

Tiedonanto on jatkoa puheenjohtaja von der Leyenin kehotukselle tehdä lähivuosista Euroopan ‘digitaalinen vuosikymmen’. Samalla se on vastaus Eurooppa-neuvoston kehotukseen laatia ‘digitaalinen kompassi’. Tiedonannon perustana on helmikuussa 2020 julkaistu komission digitaalistrategia. Tiedonannossa ehdotetaan, että sovitaan erityisistä digitaaliperiaatteista, käynnistetään nopeasti tärkeitä monikansallisia hankkeita ja valmistellaan lainsäädäntöehdotus, jossa vahvistetaan vankka hallintokehys edistymisen seuraamiseksi – eli ‘digitaalinen kompassi’.

Euroopan digitaalinen kompassi

Komissio ehdottaa digitaalista kompassia, jolla vuoteen 2030 ulottuvat EU:n digitaalitavoitteet konkretisoidaan. Tavoitteissa on seuraavat neljä pääkohtaa:

1) Digitaalisesti osaava väestö ja pitkälle koulutetut digitaalialan ammattilaiset: Vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosentilla aikuisista olisi oltava digitaaliset perustaidot ja EU:ssa olisi 20 miljoonaa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa – ja nykyistä suurempi osuus heistä naisia.

2) Suojatut, suorituskykyiset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit: Vuoteen 2030 mennessä kaikilla EU:n kotitalouksilla olisi oltava gigabittiyhteydet ja kaikilla asutuilla alueilla 5G-verkko. Huipputason kestävien puolijohteiden tuotannon olisi Euroopassa oltava 20 prosenttia maailman tuotannosta. EU:ssa olisi oltava käytössä 10 000 ilmastoneutraalia erittäin suojattua verkon reunasolmua ja Euroopalla ensimmäinen kvanttitietokone.

3) Yritysten digitalisaatio: Vuoteen 2030 mennessä kolmen neljästä yrityksestä olisi käytettävä pilvipalveluja, massadataa ja tekoälyä. Digitaalisen intensiteetin olisi yli 90 prosentissa pk-yrityksistä oltava vähintään perustasoa ja ”yksisarvisten” kaltaisten yritysten lukumäärän EU:ssa pitäisi kaksinkertaistua.

4) Julkisten palvelujen digitalisointi: Vuoteen 2030 mennessä kaikkien keskeisten julkisten palvelujen olisi oltava saatavilla verkossa ja kaikilla kansalaisilla pääsy sähköisiin potilastietoihinsa. Kansalaisista 80 prosentin olisi käytettävä sähköistä tunnistautumista.

Kompassilla luodaan jäsenvaltioiden kanssa vankka yhteinen hallintorakenne, joka perustuu seurantajärjestelmään. Järjestelmä sisältää vuotuisen raportoinnin, jossa käytetään erityisiä liikennevaloindikaattoreita. Tavoitteet sisällytetään poliittiseen ohjelmaan, josta sovitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

Monikansalliset hankkeet

Jotta EU:n kriittisissä valmiuksissa olevat puutteet voitaisiin korjata paremmin, komissio aikoo helpottaa monikansallisia hankkeita, joissa elpymis- ja palautumistukivälineen ja muun EU:n rahoituksen lisäksi yhdistetään EU:n talousarviosta, jäsenvaltioilta ja teollisuudelta saatavia varoja. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet osoittamaan elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan vähintään 20 prosenttia prioriteettina olevaan digitaalialaan. Mahdollisia monikansallisia hankkeita ovat muun muassa yleiseurooppalainen yhteenliitetty tietojenkäsittelyinfrastruktuuri, seuraavan sukupolven matalatehoisten luotettavien prosessorien suunnittelu ja käyttöönotto sekä verkottuneet julkishallinnot.

Eurooppalaisten digitaaliset oikeudet ja digitaaliperiaatteet

EU:n oikeudet ja arvot ovat keskeisellä sijalla siinä, miten Eurooppa etenee ihmiskeskeisesti digitaalialalla. Ne olisi otettava verkkoympäristössä huomioon samalla tavoin kuin reaalimaailmassa. Tätä varten komissio ehdottaa digitaaliperiaatteiden kehystä. Siihen kuuluvat korkealaatuisten yhteyksien saatavuus, riittävät digitaidot, julkiset palvelut, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät verkkopalvelut sekä yleisemmin sen varmistaminen, että samat oikeudet, jotka ihmisillä on verkon ulkopuolella, pätevät täysimääräisesti myös verkossa. Näistä periaatteista on tarkoitus käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu, ja ne on tarkoitus kirjata Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen toimielinten juhlalliseen julistukseen. Kehyksen on määrä perustua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin ja täydentää sitä. Lisäksi komissio ehdottaa vuotuista Eurobarometri-kyselyä siitä, kokevatko eurooppalaiset, että heidän digitaalisia oikeuksiaan kunnioitetaan.

Digitaalinen Eurooppa maailmassa

Digitalisaatioon liittyy maailmanlaajuisia haasteita. EU pyrkii edistämään myönteistä ja ihmiskeskeistä digitaalistrategiaansa kansainvälisissä järjestöissä ja vahvojen kansainvälisten digitaalikumppanuuksien avulla. Tarkoitus on yhdistää EU:n sisäisiä investointeja ja uusiin ulkoisen yhteistyön välineisiin.

Lähde:

Euroopan komission lehdistötiedote

Euroopan komission tiedonanto (toistaiseksi tarjolla vain englanniksi): 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade

Europe’s Digital Decade -sivusto