2023 on Euroopan taitojen vuosi

Komissio on asettanut vuoden 2023 teemaksi taidot, jotka auttavat osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja demokratiaan täysimääräisesti sekä sopeutumaan työmarkkinoiden muutoksiin.

– Näin varmistetaan, ettei kukaan jää jälkeen, ja talouden elpyminen sekä vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia, komission tiedotteessa todetaan.

Komissio pyrkii edistämään elinikäistä oppimista usein eri tavoin. Tavoitteena on muun muassa edistää lisää sekä tehokkaampia ja osallistavampia investointeja koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Näin pyritään hyödyntämään eurooppalaisen työvoiman täysi potentiaali.

Lisäksi varmistetaan, että työntekijöiden tiedot ja taidot vastaavat työmarkkinoiden tarpeita tekemällä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään erityisesti naisten ja nuorten aktivoimiseen työmarkkinoille.

Komissio pyrkii edistämään myös kolmansista maista tulevien ihmisten houkuttelemista Euroopan työmarkkinoilla vahvistamalla oppimismahdollisuuksia ja liikkuvuutta sekä helpottamalla muualta saatujen tutkintojen kelpoisuusvaatimuksia.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio edistää ammattitaidon parantamista ja uudelleenkouluttautumista esimerkiksi painottamalla EU:n rahoitusmahdollisuuksia ja tukemalla niiden käyttöönottoa ja toimeenpanoa käytännössä. Luvassa on myös aiheeseen liittyviä ja tavoitteita tukevia tapahtumia ja kampanjoita.

Lisää teemavuodesta ja sen tavoitteista voit lukea täältä.