Pirkanmaalle on saatu 55 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat 2.11.2023 mennessä saaneet Horisontti Eurooppa -rahoitusta noin 55 miljoonaa euroa. Rahoitusta on jaettu 112 osallistumiseen ja 101 hankkeeseen, yhteensä 30 eri toimijalle. Ero toukokuun tarkasteluun on noin 7,5 miljoonaa euroa.

Marraskuuhun mennessä Suomeen on saatu Horisontti Eurooppa -rahoitusta kokonaisuudessaan 673,6 M€. Rahoitus on jakautunut 390 toimijalle 817 eri hankkeeseen ja 1336 osallistumiseen. Pirkanmaan osuus kaikesta Suomeen suunnatusta rahoituksesta oli marraskuussa 8,18 prosenttia.

Rahoitus Pirkanmaalla

Marraskuun 2023 alkuun mennessä suurin osa Pirkanmaalle kohdistuneesta rahoituksesta on jaettu korkeakouluille. Rahoituksesta noin 63 prosenttia on myönnetty korkeakoulujen hankkeisiin. 69 osallistumista on Tampereen yliopiston ja kaksi Poliisiammattikorkeakoulun. Tampereen yliopiston osuus korkeakouluille myönnetystä rahoituksesta on noin 38,9 miljoonaa euroa ja Poliisiammattikorkeakoulun noin 406 000 euroa.

Yritysten osuus Pirkanmaan rahoituksesta on noin 24 prosenttia. Ne ovat saaneet rahoitusta noin 13,3 miljoonaa euroa.

Muut-kategoriassa olevalla Ekokumppaneilla on yksi rahoitettu hanke ja samaan kategoriaan kuuluva Business Tampere on saanut rahoitusta kahteen hankkeeseen.

Julkisten organisaatioiden kategoriassa oleva Tampereen kaupunki on saanut rahoitusta kahteen Horisontti Eurooppa -hankkeeseen.

 

 

Horisontti Euroopan kolmesta pilarista – Huipputason tiede, Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja innovatiivinen Eurooppa – eniten rahoitusta on myönnetty pilarin 2 hankkeisiin.

Pilari 1 – Huipputason tiede: 36 osallistumista, 16,4 miljoonaa euroa.

Pilari 2 – Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky: 71 osallistumista, 34 miljoonaa euroa. Eniten rahoitusta (16,5 M€) on myönnetty neljänteen klusteriin, joka kattaa digitaalitalouden ja -teknologian, teollisuuden ja avaruuden. Toiseksi eniten rahoitusta (7,5 M€) on saatu viidennen klusterin hankkeisiin, jotka liittyvät ilmastoon, energiaan ja liikkuvuuteen.

Pilari 3 – Innovatiivinen Eurooppa: neljä osallistumista, 1,9 miljoonaa euroa.

Suurin osa rahoituksesta kohdistuu tutkimus- ja innovaatiotoimiin (Research and Innovative Actions) sekä innovaatiotoimiin (Innovative Action).

 

 

Horisontti Eurooppa -rahoitus Suomessa ja Pirkanmaan tilanne

Business Finlandin raportin mukaan Suomeen oli 8.9.2023 mennessä saatu rahoitusta 663,4 miljoonaa euroa (Huom. 2.11.2023 673,6 M€). Näiden tietojen mukaan Pirkanmaa on noussut takaisin toiseksi eniten Horisontti Eurooppa -rahoitusta saaneeksi maakunnaksi, pudottuaan viime tarkastelussa kolmanneksi. Pirkanmaalaisten toimijoiden osuus Suomeen saadusta rahoituksesta oli 8,18 % (54,26 miljoonaa euroa), pieni lasku kevään 2023 8,69 prosentista (Business Finland tilastojen perusteella). Uusimaa johtaa tilastoja tällä hetkellä.

Kun tarkastellaan kaikkea Horisontti Eurooppa -rahoitusta, on Tampereen yliopisto kolmanneksi eniten rahoitusta saanut suomalainen yliopisto (yhteishankkeet 25,2 M€ + ERC 11,3 M€ + muu rahoitus 2,3 M€ eli yhteensä 38,8 M€). Tampereen yliopisto oli syyskuun tilastojen mukaan viidenneksi eniten Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta yhteishankkeisiin saanut toimija (25,2 M€).

 

 

Suomalaisten toimijoiden osallistumisten lukumäärä oli syyskuussa 2023 1308 ja hakemusten onnistumisprosentti 21,5. EU-keskiarvo oli 17,2%.  

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa käynnistyi vuonna 2021 ja rahoituskausi kestää vuoteen 2027 asti. Näinä vuosina tutkimusta ja innovointia tuetaan 95 miljardilla eurolla.

 

Tamperen ja Pirkanmaan EU-toimiston Horisontti Eurooppa -raportti on laadittu Horizon Dashboard -sivuston tietojen pohjalta. Raportin kirjoittamiseen on hyödynnetty Key Figures – ja Project Details -osioita sekä rahoitustaulukon luomiseen Self-service BI -osiota.

Pirkanmaan HE-menestys 2.11.2023 (Excel-taulukko)

Lähteet:

Horizon Europe Dashboard

Cordis (Euroopan komissio)

Business Finlandin raportti (8.9.2023)

Business Finlandin aiemmat raportit ja tilastot