Culture Moves Europe -rahoitushaku

 

Culture Moves Europe -ohjelma tarjoaa apurahoja liikkuvuuteen taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40:ssä Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa. Ohjelma kattaa arkkitehtuurin, kulttuuriperinnön, muotoilun, muotisuunnittelun, kirjallisuuden, musiikin, esittävien taiteiden ja kuvataiteen alat. Culture Moves Europe tarjoaa apurahoja noin 7000 taiteilijalle, kulttuurialan ammattilaiselle ja muille organisaatioille vuosina 2022-2025.

Rahoitettavien hankkeiden on pyrittävä saavuttamaan kaksi seuraavista tavoitteista:

 • Tutkimus: Tehdä luovaa ja taiteellista tutkimusta, inspiroida ja työstää tiettyä teemaa tai uutta konseptia.
 • Luonti: Osallistua luovaan prosessiin, joka pyrkii tuottamaan uuden taide- tai kulttuuriteoksen.
 • Oppiminen: Osallistujien osaamisen ja taitojen kehittäminen epävirallisen oppimisen tai asiantuntijan kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
 • Yhteyden muodostaminen: Kehittää ammatillinen verkosto, vahvistaa osallistujien ammatillista kehitystä, luoda uusia kontakteja.

Culture Moves Europe tarjoaa tällä hetkellä kahdenlaisia avustuksia:

 1. Individual Mobility Action

Kattaa taloudellisen tuen 7-60 päivää matkustaville yksilöille tai 7-21 päivää matkustaville enintään 5 hengen ryhmille. Apurahalla kustannetaan matkustus- ja ylläpitokustannuksia, se koostuu päivärahasta ja matkakorvauksesta.

Taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset voivat tehdä ehdotuksen hankkeen toteuttamisesta muussa Luova Eurooppa -jäsenmaassa kuin omassa asuinmaassaan. Hankekumppanina voi toimia esimerkiksi taiteilija, organisaatio tai muu kohdemaassa sijaitseva toimija.

Haku auki 2.10.2023 – 31.5.2024

 1. Residency Action

Residenssitoiminta on suunnattu organisaatioille ja taiteilijoille, jotka järjestävät säännöllisesti residenssejä ja ovat kiinnostuneita taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten vastaanottamisesta. Residenssihaussa tarjotaan taloudellista tukea kulttuurialan oikeushenkilöiksi rekisteröityneille toimijoille. Tällaiset oikeushenkilöt voivat olla esimerkiksi voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, julkisorganisaatioita, säätiöitä, yrityksiä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Residenssihankkeille on kolme vaihtoehtoa, hankkeen pituuden mukaan:

 • Lyhyen aikavälin hanke: 22-60 päivää
 • Keskipitkän aikavälin hanke: 61-120 päivää
 • Pitkän aikavälin hanke: 121-300 päivää

Residenssiapuraha koostuu kahdesta osasta:

 • Isännöintikorvaus, residenssiä ylläpitävälle taholle
 • Päivärahat, matkustuskorvaukset ja täydennykset, kohdemaahan saapuville osallistujille

Haku auki 16.10.2023 – 16.1.2024

Lue lisää Culture Moves Europe -ohjelmasta ja rahoitusmahdollisuuksista.