Haku EU:n kaupunkikumppanuuksiin on auki – teemoina ruoka ja tasa-arvon kaupungit

EU Urban Agendan eli EU:n kaupunkipolitiikan olennaisen koordinaatio-aloitteen puitteissa haetaan jälleen uusia temaattisia kumppanuuksia jo olemassa olevien 16:n lisäksi. Nyt haettavien kahden kumppanuuden teemana ovat ruoka ja tasa-arvon kaupungit. Hakuaikaa on 29.9. asti.

Kaupungit, alueet, jäsenvaltiot, kumppanivaltiot, kansalliset kaupunkien kattojärjestöt ja muut toimijat voivat hakea mukaan kumppanuuksiin.

Hae mukaan kumppanuuksiin täältä:
Food
Cities of Equality

Teemahaut perustuvat selvityksiin, joissa käydään läpi sitä missä mielessä teemat ovat haasteita kaupungeille. Tutustu selvityksiin tarkemmin täällä.

Ruoka-kumppanuudessa keskitytään systeemiseen lähestymistapaan ruokajärjestelmissä ja kaupunkien asemaan niissä. Tavoitteena on kattavan ja kestävän ruokajärjestelmän edistäminen. Lukuisia ruokajärjestelmiin liittyviä aloitteita halutaan koordinoida paremmin esim. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, jotta muutoksia saaadaan aikaiseksi.

Tasa-arvon kaupungit -kumppanuuden avulla halutaan vahvistaa eurooppalaisen politiikan sosiaalista ulottuvuutta. Aihe on ajankohtainen etenkin vihreän ja digitaalisen siirtymän vuoksi. Kumppanuudessa keskitytään erityisesti kaupunkeja koskeviin haasteisiin. Kuinka kaupungit voivat paremmin huomioida erilaiset tarpeet, tarjota tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille. Kaupungeissa tarvitaan kohdistettuja interventioita sekä holistista ajattelua koko kaupungin kattavan syrjäytymisen ehkäisyn edistämiseksi. Intersektionaalisuus on olennaista. Kumppanuuteen halutaan mukaan etenkin pieniä ja keskikokoisia kaupunkeja.