Komissio ehdottaa EU:n sähkömarkkinoiden rakenneuudistusta

Euroopan komissio ehdotti 14.3. EU:n sähkömarkkinoiden rakenneuudistusta, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä, vähentää kuluttajalaskujen riippuvuutta vaihtelevista fossiilisten polttoaineiden hinnoista, suojella kuluttajia paremmin tulevilta hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehdä EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi. Ehdotetussa uudistuksessa on tarkoitus tarkistaa useita EU-säädöksiä, erityisesti sähköasetusta, sähködirektiiviä ja REMIT-asetusta.

Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän rakentaminen on tärkeää paitsi kuluttajien laskujen pienentämiseksi myös EU:n kestävän ja riippumattoman energiahuollon varmistamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja REPowerEU-suunnitelman mukaisesti. Uudistus on osa vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa. Jotta EU:n energia- ja ilmastotavoitteet voitaisiin saavuttaa, uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton on kolminkertaistuttava tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.