Komissio asetti asiantuntijaryhmän arvioimaan koheesiopolitiikkaa

Euroopan komissio on 27. tammikuuta 2023 päättänyt asettaa korkean tason asiantuntijoiden ryhmän arvioimaan unionin koheesiopolitiikan tulevaisuutta.

Komission mukaan ryhmä auttaa sitä reflektoimaan, miten koheesiopolitiikan tulisi kehittyä ja miten se voisi tehokkaasti tukea Euroopan talouden ohjausjärjestelmää (European Growth Model). Ryhmän on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota reilun digitaalisen ja vihreän siirtymän saavuttamiseen, alueelliseen elpymiseen ja eurooppalaisten alueiden kasvuun.

Lisäksi ryhmä antaa komissiolle neuvoja asetusten täytäntöönpanosta.

Ryhmässä on 18 henkilöä, ja mukana on Suomesta hämeenlinnalainen Sari Rautio

Lue lisää täältä.