1,2 miljardia euroa EU:n puolustusvoimavaroihin ja puolustusalan innovointiin

Euroopan komissio hyväksyi 30.3. Euroopan puolustusrahaston kolmannen vuotuisen työohjelman, jossa osoitetaan 1,2 miljardia euroa puolustusalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Uuden työohjelman myötä komissio lisää puolustushankkeiden rahoitusta, jotta strategisia puolustusvoimavaroja ja -teknologioita voidaan kehittää yhdessä. Lisäksi siinä esitellään uusia toimenpiteitä, joilla edistetään puolustusalan innovointia ja jotka kuuluvat uuteen EU:n puolustusalan innovaatiojärjestelmään (EUDIS). Työohjelma kattaa 34 aihetta, jotka on jäsennelty neljään temaattiseen ehdotuspyyntöön sekä kolmeen murroksellisiin teknologioihin ja pk-yrityksiin keskittyvään ehdotuspyyntöön. 

Ehdotuspyynnöillä valmistellaan seuraavan sukupolven hävittäjäjärjestelmien, taistelupanssarivaunujen ja epäsuoraan tuleen liittyvien valmiuksien kehittämistä samoin kuin ylimittaisen rahdin strategista ilmakuljetusta, joka on keskeinen voimavara, jotta operaatioita voidaan tukea nopeasti kaikkialla maailmassa. Lisäksi tuetaan energiatehokkaiden tekoälyjärjestelmien laitteistoarkkitehtuuria kaikkien alojen osalta.

Pk-yrityksille ja tutkimusorganisaatioille suunnatuille, muita kuin temaattisia tutkimus- ja kehityshankkeita koskeville ehdotuspyynnöille osoitettua rahoitusta lisätään 50 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Näin parannetaan pienten ja keskisuurten puolustusalan yritysten asemaa.

Euroopan puolustusrahasto auttaa yhtenäistämään Euroopan puolustusvoimavarojen kehittämisympäristöä. Sillä myös parannetaan teollisuuden kilpailukykyä ja edistetään yhteentoimivuutta kaikkialla Euroopassa. Uuden työohjelman hyväksymisen myötä komissio on käyttänyt Euroopan puolustusrahastoon yli 3 miljardia euroa sen jälkeen, kun sitä koskevaa asetusta alettiin soveltaa toukokuussa 2021. Euroopan puolustusrahaston määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 7,953 miljardia euroa

Ehdotuksia aletaan ottaa vastaan 15. kesäkuuta 2023, ja niiden jättämisen määräaika on 22. marraskuuta 2023.

Lue lisää