100 miljoonaa euroa tarjolla puhtaan teknologian hankkeisiin

Euroopan komissio julkaisi 30.3. innovaatiorahaston kolmannen pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaun. Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista innovatiivisten vähähiiliteknologioiden rahoitusjärjestelyistä. Rahaston varat tulevat EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien huutokaupasta saaduista tuloista. Nyt avattavalla pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaulla edesautetaan entisestään teollisuuden vähähiilistämistä Euroopassa.

Avatussa haussa suunnataan 100 miljoonan euron edestä avustuksia pienimuotoisiin hankkeisiin, joiden pääomamenot ovat 2,5–7,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden tulee liittyä uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisten teollisuudenalojen vähähiilistämiseen, energian varastointiin tai hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen tai varastointiin. Rahoitettavien teknologioiden olisi oltava riittävän kypsiä ja niillä olisi voitava vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä perinteisiin teknologioihin verrattuna.

Innovaatiorahastosta voidaan rahoittaa parhaimmillaan 60 prosenttia pienimuotoisen hankkeen kokonaispääomamenoista. Tämä auttaa selättämään riskit, joita yleensä liittyy uraauurtavien innovatiivisten teknologioiden kaupallistamiseen ja markkinoille tuomiseen.

Hankkeiden arviointiperusteita ovat kasvihuonekaasujen päästövähennyspotentiaali, innovatiivisuus, rahoituksellinen, tekninen ja toiminnallinen kypsyysaste sekä skaalausmahdollisuudet ja kustannustehokkuus. 

Aiemmissa hauissa on rahoitettu hankkeita, joilla edistetään täysin uudenlaisia prosesseja. Esimerkkinä voidaan mainita hybridiuunien demonstrointi lasivillan ja lasin tuotannon joidenkin perinteisesti fossiilisia polttoaineita vaativien vaiheiden sähköistämiseksi.

Lisäksi enimmillään 20 hankkeelle, jotka arvioidaan lupaaviksi mutta ei vielä riittävän kypsiksi saamaan avustusta, voidaan myöntää Euroopan investointipankin (EIP) hankekehitystukea. Toisessa pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaussa esivalittiin kaksi hanketta – CO2ncrEAT ja Hypush – jotka olivat saaneet EIP:n hankekehitystukea. EIP:n tuki voi siis auttaa menestyvän hankehakemuksen laatimisessa. Myös hankkeita, jotka eivät tulleet valituiksi aiemmissa pienimuotoisten hankkeiden rahoitushauissa, kannustetaan hakemaan uudelleen.

Rahoitushaku on avoinna 19.9. 2023 saakka.

Lähde Euroopan komissio – lue lisää