100 climate neutral cities by 2030 -luonnos on julkaistu

Euroopan horisontti -ohjelman ilmastoneutraalien ja älykkäiden kaupunkien mission board -toimikunta on julkaissut 100 climate neutral cities by 2030 – by and for the citizens -luonnoksen. Sen tarkoituksena on esittää ehdotuksia toimiksi, jotka edistävät kaupunkien kehittymistä älykkäiksi sekä ilmastoneutraaleiksi. Lisäksi tarkoituksena on osoittaa kaupungistumisen merkitys, sen haasteet sekä mahdollisuudet myös yhteiskunnalle ja kansalaisille. Luonnoksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea sekä edistää sataa eri Euroopan kaupunkia muutoksessa kohti ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Pieni osa Euroopan horisontti -rahoituksesta on tarkoitus suunnata missioille. Osa menee siis myös sadan hiilineutraalin kaupungin kehittämiseen.

Voit tutustua 100 climate neutral cities by 2030 -luonnoksen julkaisuun täällä. Luonnoksessa esitetään ehdotuksia toimista, jotka edistävät ilmastoneutraalien kaupunkien kehittymistä. Ehdotus julkaistiin tammikuun lopussa. Komissio on pyytänyt toimijoilta kuten kaupungeilta palautetta ehdotuksesta. Se tulisi toimittaa komissioon viimeistään toukokuun 2020 alkuun mennessä. Myös ERRIN-verkoston Smart Cities Working Group on mukana aloitetta koskevissa keskusteluissa. Päättämättä on esimerkiksi millaisin kriteerein osallistuvat kaupungit – tai kaupunginosat – aloitteeseen valitaan.

Lisätietoa Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistosta.

 

Taustaa

Vuonna 2015 lähes 75% eurooppalaisista asui kaupungeissa. Uudet ennusteet näyttävät, että vuoteen 2050 mennessä 85% Euroopan väestöstä on keskittynyt asumaan kaupunkeihin. Kaupungistuminen tuo mukanaan uusia haasteita muun muassa resurssijärjestelmille, infrastruktuureille sekä kaupunkien toiminnoille.
Kaupungistumisesta huolimatta on kuitenkin mahdollista pienentää hiilijalanjälkeä esimerkiksi liikenteen, asumisen ja jopa teollisuuden osalta. Tähän tarvitaan uusia innovaatioita, tietotaitoa sekä uusia konsepteja. Koska kaupunkien kasvamisen haasteita sekä mahdollisuuksia ei voida saavuttaa ainoastaan pitkällä aikavälillä toteutettavilla hankkeilla, on tärkeää omaksua nopeita muutoksia sekä esimerkiksi uusia kaupunkijärjestelmiä. Euroopan horisontti -ohjelman ilmastoneutraalien ja älykkäiden kaupunkien missiolla ja 100 climate neutral cities by 2030 -ehdotuksella pyritään kehittämään mainittuihin haasteisiin uusia ratkaisuja ja ennen kaikkea saamaan enemmän vaikuttavuutta.