URBACT 

URBACT on yhteistyöohjelma ja verkostoitumisalusta Euroopan kaupungeille ja niiden päättäjille. URBACT saa rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastolta. Rahoituskaudelle 2021—2027 valmisteilla olevan URBACT IV:n rahoitus on 79,7 miljoonaa euroa. Tämän rahoituskauden ensimmäinen URBACT-haku aukeaa todennäköisesti syksyllä 2022. Lisää hausta voit lukea täältä.   

URBACT:in tarkoitus on mahdollistaa kaupunkien yhteistyö ongelmien ratkaisemisessa luomalla alusta verkostoitumiselle. Alustalla kaupungit voivat oppia toistensa kokemuksista ja tunnistaa kaupunkiympäristöissä tehokkaita toimintatapoja. Ohjelma tukee kaupunkeja tarjoamalla kansainvälistä ajatustenvaihtoa, toimintavalmiuksien vahvistamista ja pääomaa sekä mahdollisuuden jakaa tietoa. 

Ohjelmalla on neljä päätavoitetta:

  • Parantaa kaupunkien valmiutta käsitellä politiikkatoimia kokonaisvaltaisesti ja kaupunkilaiset huomioiden 
  • Parantaa politiikkatoimien suunnittelua 
  • Parantaa politiikkatoimien pohjalta tehtyjen strategioiden ja päätöksien toimeenpanoa kaupungeissa 
  • Tiedon saatavuuden ja jakamisen varmistaminen niiden toimijoiden ja päätöksentekijöiden keskuudessa, jotka ovat vastuussa kaupunkien kehityksestä 

URBACT:issa on viisi suurta aihealuetta, jotka jakautuvat pienempiin osa-alueisiin.

  • Kaupunkien konkreettinen kehitys: Hylätyt tilat, liikkuminen, julkinen tila, tasapainoinen alueellinen kehitys, kulttuuriperintö, naapurustot, kaupungin uudistuminen
  • Hallinto: Kaupungin imago, sosiaalinen talous, integraatio, osallistuminen, terveys, kaupunki – taajama yhteydet 
  • Ympäristö: Kiertotalous, jäte, ilmastoaktivismi, kestävyys, energiatehokkuus, ruoka 
  • Talous: Yrittäjyys sekä pienet ja keskisuuret yritykset, työpaikat ja –taidot, tutkimus ja innovaatiot, digitalisaatio, rahoitusjärjestelyt, paikallinen talous, hankinnat ja investoinnit 
  • Yhteisö: Ikääntyminen, maahanmuutto, köyhyys, sukupuolten tasa-arvo, koulutus, vähemmistöt, nuoret, asunnot 

Teemoista hallinto, ympäristö, talous ja yhteisö tukevat ohjelman keskeisintä tarkoitusta, joka on kaupunkien konkreettinen kehitys. Tarkoituksena on luoda yhteyksiä aihealueiden sisällä, jotta kaupunkien saamia tuloksia voidaan hyödyntää kehittämisessä jäsenmaiden välillä. 

Pääsy verkostoihin on ollut EU:n jäsenmailla sekä Norjalla ja Sveitsillä. Ohjelma on tarkoitettu niille päätöksentekijöille ja merkittäville toimijoille, jotka ovat vastuussa kaupunkien kehityksestä unionin, valtion tai alueen tasolla ja jotka haluavat jakaa kokemuksiaan urbaanien ongelmien ratkaisemisesta. 

Ohjelman hallinnosta vastaa Euroopan komission alainen URBACT-sihteeristö, joka huolehtii hankkeen hallinnollisista asioista. 

Pirkanmaalaisia hankkeita: 

Urb-En Pact (2019-2022) 

Urb-En Pact on kahdeksan eurooppalaisen toimijan yhteistyöhanke, jota vetää ranskalainen Clermont Auvergne Métropole. Pirkanmaalta hankkeessa on mukana Ekokumppanit Oy ja muut toimijat ovat Puolasta, Italiasta ja Romaniasta. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja saavuttaa nollaenergiataso eli energian tuotannon ja kulutuksen tasapaino paikallisesti esimerkiksi kaupunki- tai kaupunginosatasolla.  EU-rahoitusta hanke saa 606 112,05 euroa. 

Hankkeen kotisivut 

Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset –juttusarjassa  

EUniverCities (2013-2015) 

EUniverCities oli hanke, jossa oli mukana kymmenen eurooppalaista yliopistokaupunkia. Suomesta hankkeessa oli mukana Tampere. Hankkeessa keskityttiin yliopistojen ja kaupunkien välisen yhteistyön tehostamiseen.  

Hankkeen kotisivut 

My Generation at Work (2013-2015)

My Generation at Work -hankkeessa mukana oli 11 eurooppalaista kaupunkia, joista yksi oli Tampere. Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten työnhakijoiden työllistymisvalmiutta muuttuvilla työmarkkinoilla.

Hankkeen kotisivut