Ilmastonmuutokseen sopeutumisen missio

Tampereen kaupunki on mukana Horisontti Eurooppa -ohjelman ilmastonmuutokseen sopeutumisen missiossa. Tällä hetkellä mukana on 308 kaupunkia ja aluetta. Suomesta mukana ovat Tampereen lisäksi Espoo, Häme, Helsinki-Uusimaa, Kymenlaakso, Lappi, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Turku ja Vaasa. Aloitteeseen sitoutuneet paikallis- ja alueviranomaiset allekirjoittavat peruskirjan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sitoutumiseksi. Ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä, ottamaan käyttöön varoja ja kehittämään toimia sopeutumistavoitteiden saavuttamiseksi. Aloite tukee EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo Euroopassa ja ne haittaavat ympäristöä, taloutta ja eurooppalaisten terveyttä. Lämpimämpää ilmastoa ei voida enää välttää, joten ilmastonmuutokseen on sopeuduttava – päästöjä on vähennettävä ja ilmastokestävyyttä parannettava. Mission tarkoituksena on valmistaa Eurooppaa selviytymään ilmastohäiriöistä, nopeuttaa siirtymistä terveeseen ja vauraaseen tulevaisuuteen maapallon kestävyyden rajoissa ja edistää yhteiskunnallisia muutoksia käynnistäviä palautumisratkaisuja. Missiossa rakennetaan parempaa ymmärrystä ilmastonmuutoksen luomista riskeistä ja kehitetään polkuja, jotka valmistavat paremmin kestämään muuttuvaa ilmastoa.

Peruskirjan allekirjoittaneet saavat muun muassa neuvoja ja ohjausta mission toteuttamiseen, mahdollisuuksia tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen, osallistua vuotuiseen Missio Forumiin sekä näkyvyyttä. Lisäksi missio tarjoaa valituille kaupungeille ja alueille verkostoitumismahdollisuuksia, mahdollisuuksia vaihtaa tietoa hyvistä käytännöistä ja tukea kansalaisten osallisuutta. Mukana olevissa maissa ja alueilla voidaan testata ja ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja ilmastokestävyyden parantamiseksi.

Missioon liittyy Horisontti Eurooppa -rahoitusmahdollisuuksia. Vuosina 2021–2023 missioon liittyviä rahoitusmahdollisuuksia avattiin n. 370 miljoonan euron edestä. Tutkimus- ja innovaatiotoimet suuntautuvat esimerkiksi seuraaviin teemoihin: äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutukset ja jälleenrakennus, tulva-alueet, vertikaalinen viljely, uusien vakuutustyyppien kehittäminen sekä myrskyjä tai helleaaltoja kestävän sopeutuneen kaupungin suunnittelu.

Vuonna 2023 rahoitusmahdollisuuksia on viisi kappaletta. Rahoituksia on maatalouden uudistamiseen ilmastokestävämmäksi, kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi ilmastonmuutokselta ja kestävyyden rakentamiseen ilmastonmuutoksen aiheuttamien terveysriskien osalta. Näiden viimeinen hakupäivä on 20.9.2023. Yhteinen budjetti näille on 82,81 miljoonaa. Kaksi muuta rahoitusmahdollisuutta ovat yhteisiä muiden missioiden kanssa, ja ne koskevat kaupunkien vihertämistä ja maiseman vedensitomiskykyä. Jälkimmäistä rahoitusta voi hakea myös 20.9. asti.
Tarkempaa tietoa rahoituksista löytyy täältä 

EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan kuuluu viisi missiota, joiden avulla määritellään kunnianhimoisia, mutta realistisia tavoitteita EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalle ja suunnataan varojen käyttöä. Horisontti Eurooppa tarjoaa tutkimus- ja innovointialan rahoitusmahdollisuuksia vuoteen 2027 asti.

Keväällä 2023 Euroopan komissio julkaisi portaalin, jolla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumisen missiota. Portaalista saa tietoa missiosta ja sen viimeisimmistä kehityksistä ja toteutuksesta. Portaali on kaikille avoin, ja jokainen kaupunki ja alue voi sitä hyödyntää. Portaalista löytää alueellisten ja paikallisten viranomaisten tietoja ja taitoja. Lisäksi tarjolla on dataa ja apuvälineitä juuri alueelliselle tasolle.
Käy tutustumassa portaaliin.

Lue lisää:
Adaptation to Climate Change, Horizon Europe

Horisontti Eurooppa

tietoa portaalista