100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -missio

Tampere on valittu keväällä 2022 edelläkävijäkaupungiksi missioon, jonka tavoite on luoda 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Sadan eurooppalaisen edelläkävijäkaupungin joukkoon kuuluminen avaa ovia uusiin kansainvälisiin yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksiin, lisää tamperelaisen ilmastotyön tunnettavuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa kuvaa Tampereesta potentiaalisena kohteena ilmastoystävällisille investoinneille. 

Tampere kuuluu 100 kaupungin edelläkävijäjoukkoon, joiden kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen toivotaan toimivan inspiraationa ja esimerkkinä kaikille muille Euroopan kaupungeille. Edelläkävijäkaupungit on valittu kaikista unionin 27 jäsenmaasta, ja niihin lukeutuu niin pieniä, keskisuuria kuin miljoonakaupunkejakin. 

Edelläkävijäkaupungeissa kehitetään  ja luodaan paljon kokeilu- ja innovointitoimintaa koko EU:n kaupunkien hiilineutraliuskehityksen tukemiseksi, jotta vuonna 2050 kaikki kaupungit olisivat hiilineutraaleja. 

Tampereen pormestarina valinnan aikana toiminut Anna-Kaisa Ikonen totesi: “Olemme innolla mukana ilmastoneutraaleiksi tähtäävien kaupunkien joukossa. Haluamme mahdollistaa ilmastokestävän elämäntavan jokaiselle tamperelaiselle. Tässä työssä tarvitaan kaikkia, niin organisaatioita kuin kaupunkilaisiakin. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteen.”

Kaupunkimission sata kaupunkia tulevat samaan rahoitusta 360 miljoonan euron verran vuosina 2022. Rahoituksella mahdollistetaan kaupunkien pääsy tavoitteeseen tukemalla esimerkiksi kaupunkien omia tutkimus- ja innovointihankkeita, tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua pilottihankkeisiin sekä mahdollistamalla kaupunkien välisen dynaamisen ja tehokkaan yhteistyön parhaiden ideoiden vaihtamiseksi.

Tampere tulee mission edelläkävijäkaupungiksi valituksi tultuaan saamaan komissiolta räätälöityä tukea ilmastotyöhön esimerkiksi ilmastotavoitteita tukevien investointien suunnitteluun ja toteuttamiseen (Climate City Contract), monipuolisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä verkostoitumiseen. 

Tampereen on julkaistava komission edellyttämä ilmastokaupunkisopimus, joka sisältää hiilineutraaliuuteen pyrkimisen toiminta- ja investointisuunnitelman kaikilla osa-alueilla. Ilmastokaupunkisopimuksen työstöön osallistetaan myös kaupunkilaisia, organisaatioita ja yksityisen sektorin toimijoita. 

Tampereella on sopimuksen laatimiseen jo monipuolisia työkaluja valmiina. Ilmastobudjetti ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta ovat oiva pohja lähteä rakentamaan ja suunnittelemaan Tampereen matkaa kohti hiilineutraaliuutta. 

Lue lisää Tampereen kaupungin ilmastotoimista ja -teoista:

Tampereen ilmastobudjetti

Tampereen ilmasto- ja ympäristövahti

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmalla (2021-2027) panostetaan ennennäkemättömällä volyymillä tutkimukseen ja innovointiin. Se pitää sisällään myös EU-missiot, jotka ovat täysin uudenlainen konsepti EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Missiot ovat innovatiivinen tapa tehdä yhteistyötä EU:ssa. Ne kokoavat yhteen yksiköitä yhdeksän eri komissaarin vastuualueilta. Missiot rakentuvat monipuolisista ja konkreettisista työkaluista  tutkimus- ja innovointihankkeista aina laidansäädäntöaloitteisiin. 

Viidellä Horisontti Eurooppa -ohjelman missiolla pyritään kunnianhimoisin päämäärin ja tavoittein vastaamaan mittaviin haasteisiin ja ongelmiin konkreettisilla keinoilla. Missioiden saavuttamisella olisi merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, ja missioiden haasteiden ratkaisemisella huomattavsti ihmisten elämänlaatua parantava vaikutus.  

Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa käynnistettyjen missioiden tavoitteet ovat syövän torjuminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, valtamerten, merialueiden ja muiden vesistöjen suojelu, kaupunkien vihertäminen ja maaperän ja ruoan terveellisyyden varmistaminen. 

Lue lisää missioista Euroopan komission sivuilta

Lue 100 hiilineutraalin ja älykkään kaupungin missiosta lisää komission sivuilta

Lue aiheesta uutinen sivuiltamme