Tälle sivulle kokoamme uutisia EU-rahoituksesta liittyen Ukrainan sotaan. EU on tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Tuen osoittaminen näkyy myös rahoituksen kohdentamisena Ukrainaan, sekä Venäjän sulkemisena EU:n rahoitusohjelmista.

 

Uutiset

 

Luova Eurooppa -ohjelma uudistuu

Ohjelma on tukenut vahvasti Ukrainan kulttuuria ja luovia aloja. Tämä näkyy nyt myös yhteistyöhankkeiden painopisteissä. Vuosittaisena painopisteenä on tänä vuonna alakohtaisten painotusten sijaan Ukrainan kulttuurin ja luovien alojen vahvistaminen.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailu, mahdollisuuksia myös ukrainalaisille hankkeille.

Tukea ukrainalaisten kulttuurihankkeisiin

EURIZON Fellowship Program: “Remote Research Grants for Ukrainian Researchers”

Hankepyyntöjä Ukrainan jälleenrakentamiseen ja kestävän rakennustaidon edistämiseen liittyen

Erasmus+-liikkuvuusohjelmasta tuetaan ukrainalaisia 100 miljoonalla eurolla.

Erasmus+-ohjelmasta tuetaan Ukrainasta eurooppalaisiin maihin siirtyneitä oppijoita ja opetushenkilökuntaa 100 miljoonalla eurolla. Ohjelman tarjoamaa mahdollisuutta kannattaa siis hyödyntää myös Pirkanmaalla ukrainalaisten tukemiseksi.

Generators of Hope -kampanja pyytää kaupunkeja lahjoittamaan generaattoreita Ukrainaan.

Euroopan parlamentin ja Eurocitiesin yhteiskampanja pyytää kaupunkeja lahjoittamaan generaattoreita ja muuntajia ukrainalaisille talvea varten. Apu välitetään perille kansallisten viranomaisten ja EU:n pelastuspalvelumekanismin avulla.

Horizon Europe: Associating Ukrainian Cities to the Climate-neutral and smart cities Mission.

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa avautuu 4.4.2023 mahdollisuus hakea hankkeeseen, jossa ukrainalaisia kaupunkeja pyritään liittämään osaksi Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missiota.

Funding opportunities related to Ukraine under Horizon Europe’s Horizon for Ukraine.

Creative Europe: Commission publishes special call to support Ukrainian artists. Euroopan komissio 13.9.2022.

Euroopan komissio tukee ukrainalaisia taiteilijoita, kulttuuriorganisaatioita ja maan kulttuuri- ja luovan sektorin  sodanjälkeisen elpymisen valmistelua viidellä miljoonalla eurolla. Hankkeiden haku on auki 29. marraskuuta asti.

Joint press release: Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Estimated $349 Bilion (€349 Billion)

European Commission proposes second €5 billion tranche of macro-financial assistance to Ukraine

Ukraine: the EU has coordinated the delivery of more than 60,000 tonnes of life-saving assistance. Euroopan komissio 11.8.2022.

European Commission disburses first tranche of the new €1 billion macro-financial assistance for Ukraine. Euroopan komissio 1.8.2022.

Ukraina: EU avaa Ukrainalle pääsyn EU4Health-ohjelman rahoitukseen. Euroopan komission lehdistötiedote 15.7.2022.

Venäjän vastaisten EU:n pakotteiden täytäntöönpano: komissio hyväksyy ehdotuksen pakotteiden jatkamista ja yhdenmukaistamista koskevaksi paketiksi. Euroopan komission lehdistötiedote 15.7.2022.

Euroopan komissio ehdottaa ensimmäistä miljardin euron erää uudesta Ukrainan makrotaloudellisen rahoitusavun paketista. Euroopan komission lehdistötiedote 1.7.2022.

Address of President von der Leyen to the Ukrainian Parliament following the European Council decision granting Ukraine candidate status. Euroopan komissio 1.7.2022.

Euroopan komissio suosittaa neuvoston vahvistavan Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyysnäkymät. Euroopan komission lehdistötiedote 17.6.2022.

Euroopan komissio esitti neuvoston pyynnöstä lausuntonsa Ukrainan, Georgian ja Moldovan EU-jäsenyyshakemuksista. Lausunnot perustuvat komission arvioon, jossa on otettu huomioon Eurooppa-neuvoston hyväksymät jäsenyyskriteerit eli poliittiset ja taloudelliset kriteerit sekä maan kyky täyttää EU-jäsenyyden velvoitteet (EU:n säännöstö). Lausunnoissa otetaan huomioon myös Ukrainan, Moldovan ja Georgian pyrkimykset panna täytäntöön assosiaatiosopimuksista johtuvat velvoitteensa, myös nk. pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet, jotka kattavat merkittäviä osia EU:n säännöstöstä.

 

EU:lta 20 milj. € ukrainalaisille startup-yrityksille Euroopan innovaationeuvoston kautta. Euroopan komission lehdistötiedote 9.6.2022.

Euroopan komissio on päättänyt tukea Ukrainan innovaatioyhteisöä 20 milj. € rahoitustuella. Ainakin 200 ukrainalaista syväteknologian startup-yritystä saa aloitteesta rahoitusta enintään 60 000 €.

 

EU:n Venäjään kohdistama kuudes pakotepaketti voimaan. Ulkoministeriön tiedote 3.6.2022.

Euroopan unioni on julkaissut 3.6.2022 uusia pakotteita. Uusilla pakotteilla muun muassa kielletään venäläisen raakaöljyn ja öljyvalmisteiden tuonti.
 

 

Komissio käynnistää tukijärjestelmän ukrainalaisten tutkijoiden tukemiseksi. EU-toimiston nettisivut 10.5.2022.

Euroopan komissio on ilmoittanut käynnistävänsä Marie Skłodowska-Curie -toimiin kuuluvan MSCA4Ukraine-järjestelmän. MSCA4Ukraine on osa EU:n vastausta Venäjän hyökkäykseen. Sillä vastataan tarpeeseen tukea nopeasti sotaa pakenevia tutkijoita. Uuden järjestelmän tavoitteena on antaa heille mahdollisuus jatkaa työtään Euroopassa ja auttaa turvaamaan Ukrainan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää sekä tieteellisen tutkimuksen vapautta yleisesti.

 

EU antaa 25 M€ Ukrainalaisia tutkijoita auttavalle konsoritolle. Science Business, 5.4.2022.

MSCA4Ukraine-apurahoista (Marie Skłodowska-Curie) 25 M€ myönnetään 10 organisaation muodostamalle konsortiolle, joka on hankkinut asiantuntemusta tutkijoiden tukemisesta edellisen Horisontti 2020 -tutkimusohjelman MSCA-koordinointi- ja tukiavustuksen avulla. Nyt hätärahaston avulla konsortio voi auttaa Ukrainasta lähteneitä tutkijoita jatkamaan tutkimustyötään EU:n jäsenvaltioissa tai Horisontti Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa.

 

Komissio julkaisi keskitetyn asiointiportaalin ukrainalaisille tutkijoille. EU-toimiston nettisivut 25.3.2022.

Komissio on julkaissut ERA4Ukraine portaalin, johon on koottu tietoa ja tukipalveluita Ukrainassa työskenteleville tai sieltä pakeneville tutkijoille.

 

Ukraina: Koheesiovaroista tukea Venäjän hyökkäystä pakeneville. Euroopan komission lehdistötiedote 8.3.2022.

Komissio on hyväksynyt ehdotuksen, joka koskee koheesiopoliittista tukitoimea Euroopan pakolaisten auttamiseksi (Cohesion’s Action for Refugees in Europe, CARE). CARE-tukitoimella lisätään koheesiopolitiikan kauden 2014–2020 sääntöihin joustomahdollisuuksia, joiden turvin saatavilla olevaa rahoitusta voidaan siirtää nopeasti hätäapuun. Koheesiota ja Euroopan alueita tukevan elpymisavun (REACT-EU-välineen) vuoden 2022 määrärahoja, joita on 10 miljardia euroa, voidaan myös käyttää näiden uusien tarpeiden rahoittamiseen pandemian jälkeistä elpymistä koskevan yleistavoitteen mukaisesti.

 

Ukraina: EU:lta lisää tukea sotaa pakeneville. Euroopan komission lehdistötiedote 8.3.2022.

Komissio esittelee EU:n huomattavan tuen, jolla autetaan Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä sekä heitä vastaanottavia EU-maita. Eurooppalainen solidaarisuus Venäjän Ukrainaa vastaan ilman provokaatiota aloittaman perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen yhteydessä merkitsee käytännössä sitä, että ihmisiä autetaan suoran humanitaarisen avun, kiireellisen pelastuspalveluavun ja rajoilla annettavan tuen kautta. Sotaa pakeneville annetaan myös selkeä oikeudellinen asema, jonka myötä he voivat saada välitöntä suojelua EU:ssa. 

 

Ukraina: EU kääntyy alueiden ja kaupunkien puoleen pakolaisten tukemiseksi. Euroopan alueiden komitean lehdistötiedote lehdistötiedote 30.3.2022.

Humanitaaristen ponnistelujen helpottamiseksi Euroopan alueiden komitea on julkaissut infotukipisteen, jonka tarkoituksena on tukea pakolaisia vastaanottavia alueita ja kaupunkeja.

 

Komissio keskeyttää rajatylittävän yhteistyön ja valtioiden välisen yhteistyön Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Euroopan komission lehdistötiedote 4.3.2022.

Komissio keskeyttää rajatylittävän yhteistyön ja valtioiden välisen yhteistyön Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa Euroopan naapuruusvälineen rajatylittävän yhteistyön ohjelmissa (ENI CBC) samoin kuin Itämeren alueen Interreg-ohjelmassa. Samaan aikaan komissio tutkii kiireellisesti oikeudellisia ja operatiivisia mahdollisuuksia vahvistaa nykyisiä rajatylittäviä yhteistyöohjelmia EU-maiden ja Ukrainan välillä sekä Ukrainan osallistumista Mustanmeren aluetta koskevaan ENI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmaan tai Tonavan alueen valtioiden väliseen Interreg-ohjelmaan.

 

Komissio keskeyttää tutkimus- ja innovointiyhteistyön Venäjän kanssa. Euroopan komission lehdistötiedote 4.3.2022.

Komissio on päättänyt keskeyttää yhteistyön venäläisten tutkimus-, tiede- ja innovointiyhteisöjen kanssa osoittaakseen solidaarisuutta Ukrainalle Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Komissio ei tee enää uusia sopimuksia venäläisten organisaatioiden kanssa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa.

 

Von der Leyenin lehdistötiedote Venäjän viidennestä pakotekierroksesta. Euroopan komission lehdistötiedote 5.4.2022.

Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen kertoo tiedotteessa uusista pakotteista. Viidennessä pakotepaketissa on kuusi pilaria.