Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa kulttuurin, audiovisuualisen alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Ohjelman tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen ja liikkuvuuteen, uusien yleisöjen tavoittamiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Luovan Euroopan hankkeiden kautta on mahdollista laajentaa verkostoja, saada omaan työhön uutta näkökulmaa ja oppia muiden parhaista käytännöistä.

Lue lisää ohjelmasta