SAFE

Sustainable Ageing in Future Europe -hanke perustui Euroopan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin ja tätä kautta palvelujen kehitystarpeisiin. Hankkeen pääkoordinaattorina toimi Ruotsin Helsingborgin kaupunki, ja Tampereen lisäksi yhteistyökumppaneina olivat mukana Folignon kaupunki Italiasta sekä hoito-organisaatio WVO Hollannista. Päätavoitteena hankkeessa oli luoda Euroopan laajuinen verkosto, jonka avulla oli mahdollista vaihtaa hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja tietoja tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä. Hyvien käytäntöjen, muilta hankekumppaneilta omaksuttujen ideoiden sekä hyväksi havaittujen toimintatapojen pohjalta oli tarkoitus luoda entistä parempi ja toimivampi kotihoito vuoteen 2020 mennessä. Hanke mahdollisti myös kansalaisten osallistumisen hyvien käytäntöjen luomisen ideointiin ja keskusteluun. Tämä toi hankkeeseen uusia näkökulmia ja samalla rohkaisi aktiivista kansalaisuutta.
 
Hankkeen tiimoilta järjestettiin neljä seminaaria, josta kaikki hankekumppanit isännöivät yhtä omassa maassaan. Seminaarien teemat olivat:
  • Ennaltaehkäisevä lähestymistapa luomalla mahdollisuudet ikäihmisille jatkaa kotonaasumista
  • Terveellinen ikääntyminem
  • Asiakasohjaus
  • Hyvinvointi ja teknologia

Hankkeeseen osallistujia lähtemässä vierailulle

Kaikki osallistujatahot järjestivät vuorollaan omalla alueellaan tapahtuman, jonka tarkoituksena oli esitellä omat hyödyllisiksi havaitut käytännöt ja toimintamallit myös muille hankekumppaneille hyödynnettäviksi. Vierailemalla eri paikoissa, hankkeeseen osallistujat saivat mahdollisuuden tutustua toistensa kaupunkeihin, maihin, organisaatioihin ja paikallisiin työskentelytapoihin kotihoitopalvelujen parissa. Lisäksi hankkeessa myös eri kumppaniorganisaatioiden ja kansalaisryhmien edustajat osallistuivat seminaareihin ja työpajoihin. Seminaarien aiheet perustuivat hankkeeseen osallistuvien tahojen omaan kiinnostukseen sekä tietyn osa-alueen asiantuntemukseen.

Seminaarivieraita Tampereella

Tampereen kaupungin roolina hankkeessa oli osallistua muiden hankekumppaneiden järjestämiin seminaaritilaisuuksiin, sekä järjestää vastaava omalla alueellaan. Tampereen järjestämässä kaksipäiväisessä tapahtumassa syksyllä vuonna 2016 jaettiin niin ikään hyviä käytäntöjä, ja kaupunki esitteli myös oman valitun kokonaisuutensa, joka oli ikääntyneiden neuvonta ja asiakasohjaus. Tapahtuma oli hankekumppaneiden lisäksi avoinna myös muille alan toimijoille.

Seminaarivierailu Tampereella

Hankkeen ikäihmisten palveluissa suunnittelijana toimineen Essi Lönnqvistin mukaan tämän tapaiseen kevyen ja pienen budjetin hankkeeseen oli helppoa ja vaivatonta lähteä mukaan yhteistyökumppanina. Lönnqvistin mukaan hyvin pienenkin mittakaavan ja budjetin hankkeilla voi saada paljon uusia ideoita ja näkökulmia muilta hankekumppaneilta, joita voi soveltaa oman alueen palveluiden kehittämiseen. ”Tekee hyvää välillä lähteä vähän kauemmas, jotta ideahanat avautuvat omaan tekemiseen”, Lönnqvist kiteyttää. Hänen mukaansa hankkeesta jäi käteen hyvää kokemusta Euroopan laajuisista asiantuntija- ja kehittämisverkostoista ikääntyneiden palvelujen kehittämisen osalta.

 

Vinkit hankevalmistelijoille:

  • Kun Euroopan unioni mahdollistaa meille tällaisia rahoitusmahdollisuuksia hankkeille, ne kannattaa rohkeasti hyödyntää.
  • Kansainvälisen yhteistyön kautta hankekumppaneilta saadut uudet ideat ja kokemukset voivat toimia hyvänä vertailupohjana oman alueen tilanteeseen sekä inspiraatioina oman alueen työn kehittämiseen. Kannattaa siis hyödyntää muiden kokemusta!

 

Rahoitusohjelma: Kansalaisten Eurooppa 2014 – 2020

Kokonaisbudjetti: 70 000

Toteuttamisaika: 1.9.2015 – 30.6.2017

Pääkoordinaattori: Helsingborgin kaupunki