Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa on rahoituskauden 2014-2020 ohjelma, jonka tavoitteena oli tukea aktiivista kansalaisuutta ja rohkaista kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Alkaneella 2021-2027 ohjelmakaudella aktiivista kansalaisuutta edistää Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (CERV).  

Lue lisää uudesta CERV-ohjelmasta