STARDUST

Usko ideaan – kolme hakukierrosta olivat vaivan arvoinen kasvuprosessi

Vuonna 2015 Tampereen kaupunki lähti VTT:n aloitteesta mukaan hakemaan unionilta Horisontti 2020 -ohjelman Smart Cities Lighthouse -rahoitusta STARDUST-hankkeella. Hankkeeseen lähtemiseen motivoi erityisesti jo päättynyt Eco2-ohjelma, jonka puitteissa oli toteutettu paljon pieniä hankkeita, mutta jolta toivottiin myös isompia, ylikansallisia yhteistyön muotoja.

Smart Cities Lighthouse -rahoitusta on myönnetty vuodesta 2014 lähtien ja sen puitteissa rahoitetaan vuosittain 3-4 hanketta. Se on suunnattu erityisesti innovatiivisiin hankkeisiin, jotka ovat lähellä markkinoita. Jokaisen hankkeen tulee kattaa ainakin ICT, energia ja liikenne. Kyseessä on kilpailtu ja haluttu rahoitus, joka on kaupungeille sataprosenttinen. Mukana oleville yrityksille rahoitus on 70 prosenttista.

Tampereen matka hyvästä Smart Cities -ideasta rahoitukseen ei kuitenkaan ollut täysin mutkaton. Ensimmäinen hakukierros otettiin vähän kuin harjoitteluna. Kehityspäällikkö Pauli Välimäki Tampereen kaupungilta kiittelee rahoitushauista tullutta palautetta yhtenä merkittävimpänä apuvälineenä hakemisen kehittämisessä seuraavaan kierrosta varten.

– Arviosta selvisi hyvin, missä kohdissa meidän tulisi parantaa hakemusta, joten pystyimme suoraan keskittymään olennaiseen. Lisäksi toista hakukierrosta valmistellessamme vaihtuivat kumppanikaupungit sujuvamman yhteistyön takaamiseksi. Ymmärsimme myös paremmin haun laajuuden ja työllistävyyden, joten palkkasimme työntekijän huolehtimaan hausta noin puoleksi vuodeksi. Samoin teimme kolmannella hakukierroksella.

Toisella kierroksella hanke jäi vain hieman riman alle. Kolmanteen kierrokseen valmistauduttiin parantamalla haussa entisestään hakemuksen heikoimpia kohtia. Kritiikki hakemuksessa kohdistui lähinnä siihen, että hankkeiden piti olla innovatiivisempia ja lähempänä markkinoita. Toisin sanoen hankkeet eivät saanet olla liian tutkimuspainotteisia, kuten kyseisen rahoituksen luonteeseen kuuluu. Myös partnerit vaihtuivat jälleen ja päähakijoiksi saatiin lopulta kaupungit, joilla oli riittävän samanlaiset päämäärät ja työtavat. Tampereen ohella hanketta olivat viemässä läpi Trento ja Pamplona. Rahoitusta saavien pääkumppanien lisäksi projektissa on mukana myös useita yrityksiä ja organisaatioita. Hankkeessa mukana olevat neljä seuraajakaupunkia eivät kuulu rahoituksen piiriin. Seuraajakaupungit ovat mukana oppimassa pääkumppanien hankkeista. Lisäksi ne seuraavat omaa ohjelmaansa hankkeen puitteissa.

Haut olivat Välimäen mukaan hyviä kokemuksia ja osin siksi löytyi motivaatiota hakea useampia kertoja. Jo tehtyä työtä ei myöskään haluttu heittää hukkaan ja aloittaa jonkin toisen hankkeen kanssa nollasta. Pitkittyneen hakemisen haasteeksi Välimäki nimeää valmistelevien työntekijöiden vaihtumisen.

– Opimme, ettei hankkeen valmistelu saa olla yhden ihmisen vastuulla. Moni kohta hankevalmisteluissa on niin monimutkainen, ettei asioita välttämättä ymmärrä pelkästään selaamalla dokumentteja tietämättä millaisia keskusteluja aiheen tiimoilta on käyty. Siksi olisi hyvä olla hieman isompi tiimi, joka varmistaa tiedon siirtymisen, vaikka muutama avainhenkilö vaihtaisikin työtehtävää.

Välimäen mukaan eniten haun onnistumiseen vaikuttivat hyvien kumppaneiden lisäksi VTT:n kansainväliset suhteet ja kumppanit, EU-toimiston tarjoama asiantuntemus ja tuki ja Eco2-hanke.

Tällä hetkellä STARDUST-hanke on ollut toiminnassa muun muassa sähköisen liikenteen, älykkään ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä uusien asuinalueiden energiantuotannon teemoista.

Ensimmäisen vuoden aikana Tampereen toteuttajat ovat valmistelleet oman pilottisuunnitelmansa ja tehneet hanketta tunnetuksi sidosryhmien parissa. Projektipäällikkö Maarit Vehviläinen ja projektikoordinaattori Anna Vilhula kertovat, että kumppaniyritykset Skanska, Aurinkotekno, Enermix ja Tampereen Sähkölaitos ovat jo pitkällä suunnittelemiensa ratkaisujen kanssa. Tulevana vuonna myös kaupungilla päästään tekemään tarvittavia hankintoja ja asentamaan loputkin mittalaitteet. Viimeiset kaksi rahoitusvuotta tullaan tekemään lähinnä mittausta ja tulosten jalkauttamista. Yhteensä rahoitusta on saatu viideksi vuodeksi.

Kumppanikaupungit työskentelevät itsenäisesti ja hieman eri näkökulmista samojen teemojen ympärillä. Myöhemmin seuraajakaupungit tulevat mukaan aktiivisemmin: ne saavat itse vaikuttaa siihen, minkä kaupungin ratkaisuja ne lähtevät hyödyntämään omissa kaupungeissaan ja etenkin Romaniaa ja Tsekkiä kiinnostaa esimerkiksi hankintojen kilpailutus Tampereella.

Tampereen kaupunki odottaa hankkeelta ratkaisuja, jotka toteuttavat kaupungin strategiaa ja tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030, sopivat Suomen olosuhteisiin ja voivat toimia malleina myös muille. Hankkeen tiimoilta on myös saatu jo nyt inspiraatiota ja kontakteja ja päästy tekemään myös hyödyllistä alueellista yhteistyötä Tampereen seudulla yritysten, sidosryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Vinkit hakemuksen valmisteluun:

  1. Haku on usein monitasoinen ja raskas prosessi, joten siihen on hyvä resursoida erikseen työvoimaa, jotta haun saa vietyä kunnialla läpi.
  2. Vaikka rahoitusta ei saisi, hyvää ideaa ja hanketta sekä niiden valmisteluun käytettyä työtä ei kannata heittää hukkaan vaan hyödyntää haun palautetta ja parantaa hakemusta niiltä kohdin kuin siinä on heikkouksia.
  3. Valmisteluun kannattaa tiedon siirtymisen takaamiseksi varata tiimi, jotta muutaman valmistelijan työtehtävien vaihtuminen ei vaikuttaisi hakuihin ja hankkeen läpiviemiseen.

Tiedot hankkeesta:

STARDUST – Holistic and integrated urban model for smart cities

Rahoitusojelma: Horisontti 2020 (SCC-01-2017 Smart cities and communities lighthouse projects)

Kokonaisvolyymi: 18M€

Tampereen kaupungin saama rahoitus: 2M€

Yritysten ja yhteisöjen saama rahoitus: 2M€

Toteuttamisaika: syyskuu 2017 – syyskuu 2022

Kolme kaupunkikumppania: Tampere, Trento ja Pamplona

Hankkeen kotisivut