SoCaTel

Edelläkävijänä kehittämässä digitaalisia palveluita kotihoidon asiakkaille

Noin neljännes Euroopan väestöstä on 65-vuotiaita ja sitä vanhempia tämän vuosisadan puolivälissä. Pitkäikäisyys on tuonut mukanaan myös monia haasteita Euroopan sosiaali- ja rahoitusjärjestelmille. Vaikka Euroopassa voidaan olla monessa kohtaa ylpeitä vanhemman väestön pitkäaikaishoidon toimivuudesta, on meillä silti ongelmia muun muassa käytettävyyden ja saavutettavuuden kanssa. SoCaTel-hanke pyrkii luomaan ratkaisuja erityisesti digipalveluiden kehittämiseen, jotta terveydenhuoltoa ja apua pystyttäisiin tarjoamaan entistä laajemmin, laadukkaammin ja tehokkaammin.

Projektia koordinoi espanjalainen yliopisto Rovira I Virgili Tarragonasta. Pääkoordinaattorin tausta on sosiaalitieteellinen. Espanjasta hankkeessa on mukana myös Vilanova i la Geltrun kaupunki. Ensimmäiset kumppanit olivat Irlannista ja Unkarista. Tampereen yliopisto ja Tampereen kaupunki osallistuvat projektiin yhdessä, alun perin yliopiston aloitteesta. Kaupungin ja yliopiston dynamiikka projektin tiimoilta toimii hyvin, sillä kaupunki testaa käytännön ratkaisuja ja yliopisto tekee niitä varten tutkimusta ja tutkimuspaperit jo toteutetuista projekteista kirjoitetaan yhteistyössä yliopiston kanssa. Kaupunkien ja yliopistojen ohella hankkeessa on mukana ICT-yrityksiä Ranskasta, Espanjasta ja Kyprokselta sekä ammattikorkeakoulu Hollannista, jotka tarjoavat osaamista digitaalisen yhteiskehittämisalustan kehittämiseen.

Eri maiden toimijoilla on hieman erilaiset lähtötilanteet digitalisaatiossa ja palvelujen järjestämisessä. Tampereella kaupungin painopiste on ikäihmisten osallistumisessa, elämän laadussa ja kotihoidossa. Tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevia palveluita monitoimijaisesti, yhdessä ikäihmisten kanssa.

Tampereelta on käyty projektin puitteissa Irlannissa tutustumassa Dublinin Trinity Collegen ja Dublinin kaupungin yhteistyössä toteuttamiin projekteihin. Tampereen kaupungilla työskentelevä SoCaTelin projektisuunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen kertoo, että Dublinissa kaivataan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämistä, Suomessa ollaan sen suhteen jo pidemmällä kuin muissa partnerimaissa, eikä Tampereella ole siksi vielä pilotoitu SoCaTel-alustaa, jota projektissa ollaan kehittämässä. Tampere voi kuitenkin jakaa tietoa toimivista malleistaan ja toimia niin sanottuna edelläkävijäpartnerina ja suunnannäyttäjänä.

Tampereella projektissa keskitytään pitkäaikaishoidon palveluiden kehittämiseen ikäihmisille. Tätä varten on kehitetty Kauko – kauan kotona onnellisena -malli hankkeen toteuttamista varten. Nikkarinen kertoo Kaukon olevan malli ikäihmisestä, joka haluaa asua mahdollisimman pitkään kotona, kunhan se on turvattua ja toimivaa. Muun muassa Kotitori- ja Lähitori- palveluiden ja digitalisaation avulla pyritään turvaamaan, etteivät ikäihmiset jää yksin. Nikkarisen mukaan osa hankkeesta liittyy myös digipalveluihin tutustuttamiseen ja kokemusten kartoittamiseen.

– Haluamme kuulla ajatuksia ja kehittämisideoita. Lisäksi monet digipalvelut saatetaan kokea hieman pelottaviksi, joten niiden tutuksi tekemisen kanssa työskennellään myös aktiivisesti.

Hankkeen puitteissa on nyt syksyllä järjestetty tilaisuuksia ja työpajoja, joissa on päästy kuulemaan erilaisten ryhmien toiveita ja mielipiteitä kotihoidosta. Tähän mennessä palaute on Nikkarisen mukaan ollut positiivista ja ikäihmiset ovat olleet innoissaan projektien konkreettisuudesta ja digitaalisiin palveluihin liittyviä pelkoja on jo saatu purettua.

Yksi Tampereella järjestetyistä tapahtumista oli lokakuun lopussa järjestetty sateenkaarivanhuus-työpaja, johon osallistui kokemusasiantuntijoita ja ikäihmisten palveluiden ammattilaisia. Työpajassa suunniteltiin koulutusta kotihoidon ja palveluasumisen työntekijöille sateenkaarivanhusten luottamuksellisesta ja yksilöllisyyttä ja ainoalaatuisuutta arvostavasta kohtaamisesta. Kysymys on arvokkaasta elämän laadusta.
Hankkeen puitteissa on tarkoitus laajentaa näyttöön perustuva Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta osaksi Lähitorien toimintaa. Ryhmätoiminnassa opetellaan käyttämään arjen hallintaa tukevia työvälineitä, kuten terveyttä edistävää ruokailua ja liikuntaa, unta, oman toiminnan suunnittelua ja arjen ongelmien ratkaisemista.
Nyt alkuvuodesta hankkeen tiimoilta Tampereella jatketaan viime vuonna alkanutta kuvapuhelukokeilua yhteistyössä OKM-rahoitteisen Tänään kotona -hankkeen kanssa. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan kulttuurillisia oikeuksia ja tarjoamaan kulttuurikokemuksia sellaisille ikäihmisille, jotka eivät enää kykene poistumaan kotoaan. Videopuhelun avulla he voivat osallistua esimerkiksi puistokävelylle tai vierailla kauppahallissa.

Myöhemmin keväällä järjestetään työpaja asiakasraadin kehittämiseksi kotihoidon asiakkaille. Tampereella toimii jo useita asiakasraateja, mutta kotihoidon asiakkailla ei vielä ole sellaista. Osallistumismahdollisuuksien kehittäminen on keskeistä, jotta kaupunkilaisilta saadaan palautetta palveluiden toimivuudesta. Lisäksi ensi vuonna on tarkoitus pohtia kotihoidon asiakkaiden päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvää toimintaa. Kaikkiaan projektissa pyritään kehittämään kotihoidon monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

– Digitaalinen alusta ei ratkaise kaikkea ja sen ympärillä on kehitettävä myös palveluiden laatua ja sisältöjä.

Projektin toteuttamisalustana toimii Tampereen keskustan alue, jossa eri toimijat osallistuvat työpajoihin tuoden niihin omaa asiantuntemustaan ja kokemustaan

Tiedot hankkeesta:

SoCaTel –  A multi-stakeholder co-creation platform for better access to long-term care services
Rahoitusohjelma: Horisontti 2020 (SC6-CO-CREATION-2017 – Societal Challenges: co-creation for growth and inclusion)
Hanketyyppi: IA – Innovation Action
Hankkeen kokonaisbudjetti: 4 189 139,85 (EU-rahoituksen osuus 3 809 402 €)
Tampereen kaupungin osuus: 585 437 €
Toteuttamisaika: 1.12.2017-1.12.2020 (36kk)
Partnerikokoonpano: 12 partneria, 6 eri maasta
Pääkoordinaattori: Universita Rovira I Virgili (Espanja)
Hankkeen kotisivut