Smart2Go

Puettavan elektroniikan tutkimushanke

 

”Onhan siellä byrokratiaa, mutta kyllä siitä selviää. Ei sitä kannata pelätä”, kommentoi Laura Frisk, Trelic Oy:n toimitusjohtaja EU-hankkeita. Hänen mukaansa suomalaisten yritysten pitäisi rohkeammin hakeutua EU-hankkeiden pariin. Frisk ja Trelicin vanhempi luotettavuusasiantuntija Sanna Lahokallio ovat yhtä mieltä siitä, että EU-rahoitteisiin hankkeisiin osallistuminen lisää yrityksen osaamista.

Trelic Oy on tamperelainen luotettavuustutkimukseen ja materiaalien testaamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen nelihenkinen tiimi on lähtöisin Tampereen yliopistosta, jossa he ovat toimineet elektroniikka-alan tutkijoina. Käytännössä työ on esimerkiksi nopeuttaa tuotteiden luonnollista kulumista ja tuotteen vikaantuessa selvittää, miksi tuote vikaantui ja miten sitä voisi tämän pohjalta kehittää.

Friskin mukaan kansainväliset hankkeet ovat hyviä paikkoja saada uusia kontakteja, näkyvyyttä sekä tietenkin kehittää omaa osaamista. Tutkimushankkeiden hyvä puoli on se, että rahoitus mahdollistaa myös sellaisten asioiden testaamisen, joilla ei välttämättä ole suoraa kaupallista arvoa. Tutkimushankkeet mahdollistavat Trelicille erilaisten testimenetelmien kehittämisen ja materiaalien testaamisen ja vertailun, joka taas lisää yrityksen omaa osaamista. Hankkeiden kautta löytää myös uutta asiakaskuntaa.

Smart2Go on Horisontti2020 -ohjelman kautta rahoitettu projekti, jonka koordinaattorina toimii saksalainen tutkimuslaitos Fraunhofer. Kiinnostuksen lisääntyessä puettavaan elektroniikkaan ja esineiden internettiin (IoT), Smart2Go:n tavoitteena on luoda puettavan elektroniikan tuotteille energian suhteen autonominen alusta. Tätä alustaa voidaan hyödyntää erilaisten puettavan elektroniikan sovellusten sydämenä. Smart2Go:ssa tehdään yhteistyötä mm. Helly Hansenin kanssa, jolle suunnitellaan valojärjestelmällä varustettua takkia. Trelicin rooli hankkeessa on vastata komponenttien liitoksista, luotettavuuskysymyksistä ja auttaa materiaalien valinnassa.

Trelic tuli osaksi Smart2Go:ta melko varhaisessa vaiheessa. Idea tuli tuttujen verkostojen kautta Tampereen yliopistolta, joka sekin on mukana hankkeessa. Friskin mukaan oli hyvä asia, että he pääsivät jo aikaisin hakuvaiheessa mukaan, sillä he pystyivät aktiivisesti vaikuttamaan omista lähtökohdistaan tärkeisiin teemoihin. ”Mitä aktiivisempi itse on, sitä enemmän siitä myös itse saa”, Frisk muistuttaa.

Smart2Go on kohdannut korona-aikana monille tuttuja haasteita. Työ on välillä edennyt hitaasti, kun kumppanit Suomessa ja ulkomailla eivät ole päässeet sulkutilojen takia laboratorioihinsa. Haasteena on ollut myös kommunikaatio, aina ei ole saanut oikeita ihmisiä keskustelemaan oikeaan aikaan, eikä vapaamuotoisemmalle juttelulle ole Teams-kokouksissa tilaa. Kaikesta huolimatta projekti pysyy aikataulussa, ja suurempia ongelmia ei ole ollut.

Kolme vinkkiä hankkeeseen valmistautuville:

1. Ole aktiivinen ja hae kontakteja

2. Vaikuta aktiivisesti hakuvaiheessa, jotta saat projektista enemmän irti

3. Huolehdi siitä, että hakemus on hyvä kokonaisuus

 

Trelic Oy:n kotisivut

Lisätietoa Smart2Go:sta

Hanke: Smart and Flexible Energy Supply Platform for Wearable Electronics

Rahoitusohjelma: Horisontti 2020

EU-rahoitus: 3 976 016,25 €, josta Trelicin osuus 202 500 €

Toteuttamisaika: tammikuu 2019 – kesäkuu 2022

Pääkoordinaattori: Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.