IMPRODOVA

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on ollut eräs Pirkanmaan menestyksekkäimmistä rahoituksen saajista Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa. Tiivis yhteistyö muiden kotimaisten ja eurooppalaisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten kanssa on tuonut Polamkille onnistumisia jo useissa hankehauissa.

Tällä hetkellä Polamkilla on käynnissä yksi Horisontti 2020 -rahoitteinen projekti. Toukokuussa 2018 käynnistyneen IMPRODOVA-hankkeen (Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence) tavoitteena on tehostaa varhaista puuttumista lähisuhdeväkivaltaan eri puolilla Eurooppaa. Tarkoituksena on parantaa poliisin, sosiaalityön ja terveydenhoidon toimijoiden yhteistyötä ja valmiuksia tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa ja puuttua tilanteeseen. Polamk on ollut hankkeessa aktiivisesti mukana heti suunnittelusta alkaen. Tärkeimmät osa-alueet projektikonsortioon mukaan pääsemisessä ja hankehakemuksen valmistelussa olivat aikaisempi kokemus Horisontti 2020 hankehauissa, oma aktiivisuus, sekä hyvissä ajoin aloitettu valmistelu.

Poliisiammattikorkeakoulussa luotiin vuonna 2013 organisaatiomuutoksen yhteydessä erillinen projektihallintajärjestelmä tukemaan ammattimaista projektitoimintaa. Organisaatiomuutoksen myötä myös panostettiin tietoisesti EU:n rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen ja aktiiviseen verkostoitumiseen. Toiminta aloitettiin maltillisesti tutustumalla muiden organisaatioiden kautta siihen, mitä menestyksekkään hankkeen läpivienti vaatii. Verkostoituminen potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa tehtiin huolella. ”Ihan konkreettisia asioita voi olla se, että oltiin jossakin konferenssissa, kuultiin mielenkiintoinen esitys ja mentiin juttelemaan”, ynnää erikoistutkija Jarmo Houtsonen, Polamkin IMPRODOVA-hankkeen projektipäällikkö.

Poliisiammattikorkeakoulun periaatteena on jatkuva prosessien laadun arviointi ja kehittäminen. Tämän takia tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tulee tukea organisaation muuta toimintaa ja kehittää myös opetusta. Vaikka Polamk onkin saanut rahoitusta EU:n H2020-rahoitusohjelmasta jo muutamia kertoja, on kuitenkin tärkeää muistaa, että matkalle on mahtunut myös epäonnistumisia, kertoo Houtsonen. Epäonnistumiset ovat kuitenkin olleet hyödyllisiä, sillä niiden avulla on opittu ja kehitetty toimintaa. Näin kävi myös IMPRODOVA-hankkeelle, joka ei saanut rahoitusta ensimmäisellä hakukerralla. Polamk ja muut hankekumppanit päättivät kuitenkin yrittää uudelleen seuraavana vuonna, jolloin konsortio onnistuikin saamaan rahoitusta hiottuaan hakemustaan paremmaksi. Hakijat saavat aina hakemuksestaan palautetta hakemusten arvioinnin yhteydessä, jonka avulla hakemusta voi pyrkiä parantamaan.

Hankkeissaan Polamk on toiminut sekä koordinaattorina, että kumppanina. Pienenä organisaationa, kumppanin rooli on kuitenkin Polamkille usein parempi vaihtoehto. Houtsonen kertoo, että Polamkin rooli hankkeiden rakentamisessa on ollut monipuolinen. Kysyttäessä lähteekö Polamk usein ajamaan hanketta itse, vai lähteekö se ennemmin mukaan toisen organisaation pyynnöstä, Houtsosen vastaus on ”sekä että”. Tunnettuna valtakunnallisena poliisiyksikkönä ja korkeakouluna Polamk myös vastaanottaa vuosittain useita yhteistyöpyyntöjä. Tätä edesauttaa ammattikorkeakoulun oma-aloitteisuus ja aktiivisuus verkostoissa, sekä aiemmissa projekteissa luodut suhteet. Houtsonen toteaakin, että Polamkin osalta tilanne on erittäin hyvä, sillä heillä on mahdollisuus valita eri pyyntöjen väliltä.

IMPRODOVA-hankkeen suunnittelussa on nähtävissä laajan yhteistyöverkoston hyödyt. Polamk on pitkäjänteisen verkostoitumistyön kautta löytänyt juuri tähän hankkeeseen sopivat kumppanit, joista osan kanssa he ovat tutustuneet jo vuosia aikaisemmin. Strategisesti merkittävien, luotettavien ja ammattitaitoisten hankekumppanien löytäminen onkin erittäin tärkeää ja siihen on suositeltavaa käyttää resursseja. Aktiivinen verkostoituminen helpottaa hankehauissa monella osa-alueella. Samalla on tärkeää huolehtia myös siitä, että oma työskentely hankkeissa on laadukasta.

Vinkit hanke valmistelijoille

  • Ole ajoissa rahoitushaun suhteen, niin kumppaneiden etsimisessä, kuin myös itse hakemuksen teossa
  • Varmista, että hankkeen kumppanit ja koordinaattorit ovat luotettavia ja omistautuneita hankkeelle, sekä toimivat ammattimaisesti
  • Asiantuntijuuden ja kokemuksen kehittäminen.

Tiedot

IMPRODOVA – Improving Frontline Responses to High Impact Domestic ViolenceRahoitusohjelma: Horisontti 2020 (SEC-07-FCT-2016-2017 – Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and terrorist acts)
Hanketyyppi: RIA – Research and Innovation action
Hankkeen kokonaisbudjetti: 2 929 073,75 euroa (EU-rahoituksen osuus 2 929 073,75 e, 100 %)
Poliisiammattikorkeakoulun saama osuus: 316 000 euroa
Toteuttamisaika: 1.5.2018 – 30.4.2021
Partnerikokoonpano: 16 partneria, 8 maasta
Pääkoordinaattori: Deutsche Hochschule der Polizei (Saksa)
Hankkeen kotisivut