NewHoRRIzon

NewHoRRIzon on EU:n Horisontti 2020 -rahoitusohjelmasta rahoitettu hanke, joka edistää vastuullisen tutkimuksen ja innovaation (Responsible Research and Innovation, RRI) integrointia tutkimuksen tekoon sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Teknologian Tutkimuslaitos VTT:n Tampereelta on hankkeessa kumppanina tutkijoita. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 kumppaniorganisaatiota 12 maasta ja hankkeen kokonaisbudjetti on 6,8 miljoonaa euroa. VTT:n saama osuus on 331 343,75 euroa.

Hanke tukee tutkimuksen ja innovaation vastuullisemman ja eettisemmän toimintamallin viemistä erilaisiin organisaatioihin osaksi käytäntöjä. Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta pyritään integroimaan vahvemmin tutkimuslaitoksiin, kuin myös laajemmin erilaisiin rahoitusorganisaatioihin ja osaksi päätöksentekoa. Tämän tavoitteen lisäksi hakkeen tarkoituksena on myös edelleen kehittää vastuullisen tutkimuksen lähestymistapaa EU:n seuraavan rahoituskauden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan, Euroopan Horisonttiin. Tavoite on sisällyttää ajatus tukemaan uuden rahoitusohjelman hankkeita, ei pitkittämään prosessia.

VTT:n vastuulla hankkeessa on turvallisuusohjelman tarkastelu ja sen aktiviteetit. NewHoRRIzon-hanke rakentuu hankkeen lanseeraamien social labs –tilaisuuksien ja erilaisten pilottien ympärille. VTT:n vastuualueen turvallisuus-teemaisiin tilaisuuksiin kutsutaan mahdollisimman laajasti erilaisia toimijoita turvallisuusalalta. Nämä toimijat ovat esimerkiksi vanhoja kumppaneita tutkimuslaitoksista ja yliopistoista, viranomaistahoja, sekä komission edustajia. Hankkeen aikana järjestetyissä social lab -tilaisuuksissa on ollut mukana myös Pirkanmaalaisia toimijoita. Mukana on ollut muun muassa Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan liitto. Tilaisuuksissa pyritään kehittämään toimia, joiden avulla vastuullisuutta voitaisiin vahvistaa ja kehittää erilaisissa organisaatioissa.

VTT:n erikoistutkijan Veikko Ikosen mukaan eettisen ja vastuullisen toimintatavan omaksuminen tutkimuksen teossa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ilmiö on yleinen organisaatioiden keskuudessa ja Ikonen uskoo yhtenä osasyynä asiaan olevan teknologian yhä nopeamman kehityksen. Jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa tutkimuksen eettisyyteen ja vastuullisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Organisaation tutkimukseen on integroitava mukaan vielä vahvemmin vastuullisuuden ulottuvuus, ja siksi myös VTT päätti lähteä hankkeeseen mukaan. On myös tärkeää, että tutkimustuloksia hyödynnetään vastuullisesti, ei pelkästään, että tutkimusetiikka on kunnossa, Ikonen huomauttaa.

VTT on ollut aktiivisesti mukana EU-hankkeissa. Organisaation sisällä EU-aktiivisuus on näkyvää. Tutkimuslaitoksella on EU-osasto, jonka tehtävänä on toimia yhteydenpitäjänä komissioon, sekä muihin elimiin ja työryhmiin, jotka valmistelevat tulevia ohjelmia. Osaston tehtäviin osaltaan kuuluu myös katsoa mitä hakuja on tulossa ja mihin tuleviin hakuihin VTT:n on mielekästä lähteä mukaan.

EU-hankerahoituksen hakuprosessi voi olla hyvin monenlainen. Hankehakemusta valmisteltaessa, kuin myös itse hankkeen edetessä, paljon riippuu oman organisaation roolista. VTT on toiminut hankkeissa sekä koordinaattorin, että kumppanin roolissa. Ikonen kertoo, että koordinaattorin roolissa työtä on luonnollisesti enemmän, samoin kuin vastuuta. Toisaalta koordinaattorina pystyy vaikuttamaan tekemiseen ja ohjaamaan hankkeen suuntaa helpommin kuin kumppanina. Joskus kumppanina oma rooli saattaa olla hyvinkin pieni, jolloin myös vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet pienenevät. Molemmissa rooleissa on siis puolensa.

Oman mausteensa hakemusprosessiin tuo se, että hakemusten arvioijien näkemyksiä on hankalaa arvailla. Tästä syystä on vaikea arvioida omaa hakemustaan, ja joskus hakuprosessin tuloksista yllättyy itsekin, Ikonen kertoo. Toisinaan myös erittäin hyviä hakemuksia tulee niin paljon, että vain harva lopulta rahoitetaan, jolloin hyvinkään valmistellulla hakemuksella ei ole onnistuttu, hän jatkaa.

VTT tekee paikallisesti paljon yhteistyötä. Esimerkiksi Tampereen yliopiston, Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin kanssa organisaatio on usein samoissa hankkeissa mukana. Organisaatiolla on vastuullisen tutkimuksen saralla jo varsin laajat verkostot pitkän historiansa ansiosta. Vuosittain organisaatiossa keskustellaan kumppaneiden kanssa minkälaisiin hakuihin ja hankkeisiin tänä vuonna kullakin organisaatiolla olisi kiinnostusta lähteä. Toki myös uudet organisaatiot saattavat ottaa yhteyttä yhteisen hankeidean merkeissä. Pitkäjänteisen työn ansiosta VTT on saanut kasvatettua kattavan ja ennen kaikkea luotettavan verkoston, jonka avulla on helpompi lähteä valmistelemaan hankkeita. Hyvät kumppanit ovatkin yksi hankkeen tärkeimmistä palasista.

Vinkit hankevalmistejoille

  • Aloita valmistelu ajoissa.
  • Tunnista oikea kumppanit, jotka omaavat niin sisältöosaamisen, kuin myös kommunikointitaidon.
  • Ennakoi sopivat valmisteluresurssit hankevalmisteluun.

Hankkeen tiedot

Rahoitusohjelma: Horisontti 2020 (SwafS-09-2016 – Moving from constraints to openings, from red lines to new frames in Horizon 2020)
Kokonaisbudjetti: 6 799 943 € (VTT:n saama osuus 331 343,75 €)
Toteuttamisaika: toukokuu 2017 – huhtikuu 2021
Partnerikokoonpano: 19 partneria, 12 maasta
Pääkoordinaattori: Institut fuer Hoehere Studien – Institute for Advanced Studies, Itävalta
Hankkeen kotisivut