BASAJAUN

Elastopoli Oy:n kokemuksia EU-hankkeista

 

”Musta tuntuu, että EU-projekteja pikkasen pelätäänkin”, pohtii Elastopoli Oy:n toimitusjohtaja Markku Nikkilä yleistä suhtautumista EU-hankkeisiin. Elastopolissa tunnetaan EU-hankkeiden haasteet, mutta ne jäävät varjoon hyötyjen rinnalla.

 

Elastopoli Oy on Sastamalassa toimiva tuotekehitysyhtiö, jonka toiminnan keskiössä ovat materiaalikehitys ja -valmistus. Elastopoli on muun muassa kehittänyt ja patentoinut biokomposiittivalmistusmenetelmän. Vuonna 2002 perustettu yritys on alusta lähtien ollut aktiivisesti mukana EU-hankkeissa, ja niillä onkin ollut iso merkitys yritykselle.

Nyt Elastopoli on mukana BASAJAUN-hankkeessa. BASAJAUN rahoitetaan osana EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa, jonka tarkoitus on rahoittaa eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Vuoden 2019 lopulla käynnistynyt hanke pyrkii tehostamaan puun käyttöä uusiutuvana rakennusmateriaalina. Hanke tuo yhteen koko puumateriaalin tuotantoketjun toimijat ja tutkimuslaitokset. Hankeen tavoitteena on uusien materiaalien tuottamisen ja tuotantoketjun tehostamisen lisäksi tuomaan digitalisaation hyötyjä mukaan puurankentamiseen ja laajemmin koko tuotantoketjuun.

Nikkilän mukaan EU-hankkeissa pääsee keskustelemaan yritysten ja kehitysyhtiöiden kanssa, jotka hankkeen aikana tekevät eräällä tapaa omalle yritykselle töitä. EU-hankkeiden hyödyt ovat Elastopolille selvät. Hankkeiden kautta saadaan uusia kumppaneita ja rakennettua verkostoja, joiden kautta saadaan tietoa siitä, miten markkinat toimivat ja mitä markkinoilla tapahtuu. Hankkeiden kautta Elastopoli on pystynyt lisäämään osaamistaan. Kehitysyhtiöiden kumppanina saa myös uusia kehitysideoita oman yrityksen toimintaan, jotka saattavat jäädä tuottamaan hyötyä yritykselle hankkeen päätyttyäkin. Hankkeen kautta tuleva raha on vain yksi motivaattori muiden joukossa hakeutua EU-hankkeiden pariin. Verkostoituminen, tieto ja osaamisen kartuttaminen ovat rahan rinnalla tärkeitä hankkeiden suomia hyötyjä.

Elastopolille PK-status on ollut hyödyksi. Hankkeiden hakemuksien kirjoittaminen on menossa ammattimaisempaan suuntaan, jolloin jo hakeminen itsessään voi vaatia rahallisia panostuksia, kun organisaatiot palkkaavat ulkopuolisen tahon hoitamaan haun kirjoitusprosessin. Tämä johtaa siihen, että päärahoituksen hakijat ovat usein isoja organisaatiota. Ne tarvitsevat kuitenkin mukaansa PK-yrityksiä, ja tässä verkostojen merkitys korostuukin. Hyvin verkostoituneeseen Elastopoliin ollaan yhteydessä haun edetessä ja kysellään halukkuutta lähteä mukaan. Näin tapahtui myös BASAJAUN:n kohdalla. ”Me tultiin tossa valmiiseen pöytään ja se on se PK-yrityksen etu”, Nikkilä kertoo hakuprosessin vaivattomuudesta ja muistuttaa tämän olevan pitkään jatkuneen verkostoitumisen ansiota.

On Elastopolilla kokemusta myös omien hakemuksien kirjoittamisesta. Hakemuksien kirjoittaminen voi olla haastavaa ja vaatia luovuutta ja omanlaistaan osaamista, mutta tässäkin ovat tulleet verkostot avuksi. Kun tuntee jonkun, joka osaa kommentoida hakemusluonnosta evaluaattorin näkökulmasta, voi hakeminen helpottua. ” Tärkeää löytää se ydin mitä sillä projektilla haetaan, ja sitten pyrkiä kuvaamaan se oma toiminta niin, että se täysin istuu siihen mitä haetaan”, Nikkilä kertoo.

Hakemisen lisäksi myös hankkeen aikana raportoiminen voi vaikuttaa haastavalta, mutta Nikkilän mukaan tämän haasteen edessä ei saa lannistua. Raportointitapoihin kannattaa tutustua huolella ja ottaa selvää mitä halutaan missäkin muodossa. ”Ne voi tuntua alkuun vähän jopa ylitsepääsemättömiltä, kun ensimmäisen kerran meet mukaan. Ne on loppupeleissä kohtuu selkeitä ja ne toistuu projektista toiseen samanlaisena”, Nikkilä kertoo.

Vinkit hankevalmistelijoille:

  1. Lähde verkostoitumaan
  2. Etsi hyviä kirjoittajia hankehakua varten
  3. Tutustu huolella hankkeen raportoinnin vaatimuksiin

Elastopolin kotisivut: http://www.elastopoli.fi/

Tietoa BASAJAUN:sta: https://cordis.europa.eu/project/id/862942

Hanke: BASAJAUN – Building A SustainAble Joint between rurAl and UrbaN Areas Through Circular And Innovative Wood Construction Value Chains

Rahoitusohjelma: Horisontti 2020

EU-rahoitus: 12 254 731,07€, josta Elastopolin osuus 359 152,40 €

Toteuttamisaika: lokakuu 2019 – marraskuu 2023

Pääkoordinaattori: Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Espanja)