Euroopan Solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukoissa pääsääntöisesti 18–30-vuotiaat nuoret pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja humanitäärisiin haasteisiin vapaaehtoistoiminnan kautta tai perustamalla oman solidaarisuushankkeen. Rahoituskaudelle 2021–2027 ohjelman budjettiin on varattu noin miljardi euroa. Valtaosa solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta käytetään kansainväliseen vapaaehtoispalveluun.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman arvopohjana on viisi teemaa: solidaarisuus, osallisuus ja inkluusio, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ohjelman tavoitteita edistäviä hankkeita voi toteuttaa esimerkiksi ympäristönsuojelun, kulttuurin ja taiteen sekä vähemmistöjen ja erityisryhmien kanssa toteutettavan toiminnan aloilla.

Rahoitettavina toimintoina ovat vapaaehtoispalvelu, nuorten omat solidaarisuushankkeet ja vapaaehtoisapu.

Lue lisää ohjelmasta täältä