Urb-En Pact

Tavoitteena nollaenergiatason saavuttaminen paikallisesti

 
Urb-En Pact on yhteistyöhanke, joka kokoaa yhteen kahdeksan eri kaupunkia ja organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja saavuttaa nollaenergiataso eli energian tuotannon ja kulutuksen tasapaino paikallisesti esimerkiksi kaupunki- tai kaupunginosatasolla. Suomesta hankkeeseen osallistuu Tampereen kaupungin tytäryhtiö Ekokumppanit Oy, joka tuottaa kestävän kehityksen mukaisia asiantuntijapalveluita Pirkanmaalla.

Hankkeeseen osallistuvien paikallisten alueiden tavoitteena on saavuttaa nollaenergiataso (net zero energy) vuoteen 2050 mennessä, mikä on hyvin linjassa myös Tampereen kaupungin Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius Tampereella jo vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tavoitteena on, että alueet pystyvät tuottamaan energiaa hiilivapaasti yhtä paljon kuin ne kuluttavat.

Urb-En Pact -hankkeen päätoteuttaja on ranskalainen Clermont Auvergne Métropole, jonka lisäksi hankkeessa on mukana toteuttajia muun muassa Portugalista, Italiasta ja Puolasta. Ekokumppanit haki mukaan hankkeeseen löydettyään sen URBACT-verkoston kautta. Clermont Auvergne Métropole valitsi muut toteuttajat haastattelujen pohjalta, minkä jälkeen toteuttajat keskustelivat yhdessä hankkeen tavoitteista ja siitä, mitä annettavaa eri alueiden toimijoilla on hankkeeseen.  

Rahoitusta URBACT-ohjelmasta

Urb-En Pact -hanke saa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamasta URBACT-ohjelmasta rahoitusta noin 600 000 euroa, joka on noin 80 prosenttia koko hankkeen budjetista. Ekokumppaneilla hankkeen parissa aiemmin toiminut projektipäällikkö Ilari Rautanen kuvaa rahoituksen hakemista helpoksi prosessiksi. – Hankkeen päävetäjä Clermont Auvergne Métropole hoiti suurimman osan hakemuksesta, jota muut paikalliset toimijat täydensivät tiedoilla omista kaupungeistaan, Rautanen kertoo.

URBACT- verkosto oli Ekokumppaneille jo entuudestaan tuttu, sillä yrityksen aiemmin toteuttama Tarmo+ -hanke valittiin muutama vuosi sitten URBACTin Hyvien käytäntöjen joukkoon. Rautanen kuvaa URBACT-hakua myös kevyemmäksi verrattuna esimerkiksi Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuihin.  

URBACT-ohjelman tarkoituksena on edistää EU:n jäsenmaiden sekä Sveitsin ja Norjan kaupunkien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Ohjelman tavoitteena on saada kaupungit kehittämään yhdessä ratkaisuja kaupunkeja koskeviin haasteisiin jakamalla esimerkiksi kokemuksia ja tunnistamalla hyviä kaupunkikehittämistä koskevia käytäntöjä. Uuden EU:n rahoituskauden (2021-2027) URBACT IV -ohjelma on parhaillaan suunnitteilla ja se on tarkoitus julkistaa vuoden 2022 alussa. Ohjelma kuuluu uudella rahoituskaudella Euroopan kaupunkialoitteen (European Urban Initiative) alle, johon on koottu erilaisia kaupunkikehittämisen ohjelmia.  

Urb-En Pact -hanke käynnistyi vuonna 2019 ja sen on tarkoitus jatkua toukokuuhun 2022 saakka. Rautasen mukaan hanke on tähän mennessä sujunut hyvin, koronaviruksen aiheuttamista matkustukseen ja kokouksiin liittyvistä muutoksista huolimatta. Paikallisia toimijoita edustava URBACT Local Group, joka Tampereella koostuu esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisöstä ja Tampereen Sähkölaitoksesta, on myös ollut aktiivisesti hankkeen toiminnassa mukana, samoin apulaispormestari Jaakko Stenhäll. Paikallisten toimijoiden osallistaminen onkin tunnustettu tärkeäksi hankkeen osa-alueeksi hankkeen onnistumisen kannalta.  

Tärkeä osa hanketta on myös paikallisten suunnitelmien ja toimintatapojen vaihtaminen ja jakaminen hankkeen toteuttajien kesken. Paikalliset maaperä- ja ilmasto-olosuhteet luovat kuitenkin haasteensa energiatuotannon eri tapojen jakamiseen ja toteuttamiseen, sillä Suomessa hiilivapaata energian tuotantoa ei ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla yhtä tehokkaasti kuin Italiassa. – Ekokumppanit on kuitenkin harjoittanut esimerkiksi kaukolämpöä koskevien ideoiden vaihtoa ranskalaisten toimijoiden kanssa, kertoo Rautanen, joka nostaa Tampereelta Hiedanrannan hankkeen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla on suurta potentiaalia saavuttaa tasapaino energian hiilivapaan tuoton ja käytön välillä.   

Tulevaisuuden näkymiä 

– Vuoden 2021 aikana tarkoituksenamme on tehdä ensimmäinen versio IAP:sta eli Integrated Action Planista, kertoo Urb-En Pact -hankkeen nykyinen projektipäällikkö Silva Vuopponen Ekokumppaneilta. – IAP:ta suunniteltaessa käydään läpi keinoja, joiden avulla hankkeen tavoitteet saavutetaan Tampereella. Samoin Ekokumppanien on tarkoitus toteuttaa small scale action eli pienimuotoinen pilottiprojekti, jossa keskitytään Tampereella toteutettavien rakennusprojektien hiilidioksidipäästöjen ja hiilijalanjäljen mittaamiseen. Tällä hetkellä Tampereen kaupungin rakentamien tai rakennuttamien rakennuksien hiilijalanjälki on mahdollista selvittää, mutta yksityisten rakennusprojektien aiheuttamista päästöistä ei ole yhtä tarkkaa käsitystä, kertoo Rautanen.   

Urb-En Pact -hankkeen tavoitteiden mukaan nollaenergiataso pyritään saavuttamaan hankkeeseen osallistuvilla alueilla vuoteen 2050 mennessä. Vuopposen mukaan hankkeessa tehtävä pitkäkestoinen suunnitelma luo pohjaa myös uusille hankkeille ja rahoituksille, joiden mahdollisuudet selkiytyvät suunnitelman täydentyessä. – Seuraava vaihe hankkeessa on kesäkuussa 2021 järjestettävä osallistujakaupunkien edustajien välinen tapaaminen, jossa keskustellaan integroiduista ja hyvistä käytännöistä.

Vinkkejä hankevalmistelijoille: 

  • Omia strategioita tukevia hankkeita voidaan toteuttaa myös eurooppalaisten toimijoiden kanssa, älä epäröi edistää organisaatiosi tavoitteita eurooppalaisten kumppaneiden kanssa 
  • Hankkeissa hyväksi osoittautuvien kumppaneiden kanssa voi olla mielekästä tehdä jatkossakin yhteistyötä – hyödynnä hankkeissa saatuja kontakteja myös tulevaisuudessa
  • Kaikki rahoitushakemukset eivät mene läpi, mutta niistä voi oppia paljon ja niiden avulla voi kartuttaa kokemusta 

Projekti: Urb-En Pact  

Rahoitusohjelma: URBACT (EAKR)    

Kokonaisbudjetti: 749 812,12€ 

EU-tuen määrä: 606 112,05€ 

Toteuttamisaika: 2019-2022  

Pääkoordinaattori: Clermont Auvergne Métropole (Ranska)  

Hankkeen kotisivut