Pyöräilymatkailun edistämistä neljällä järvialueella

Suomen Itämeri-instituutin vetämässä Lakesperience-hankkeessa edistettiin luontomatkailua Tampereella Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä sekä Virossa, Latviassa ja Ruotsissa vuosina 2018–2020. Hanke rahoitettiin Interregin keskisen Itämeren ohjelmasta. Idea hankkeen valmisteluun nousi hankekumppani Ekokumppanien tunnistamasta kehittämistarpeesta Pyhä-Näsi-pyöräreitistöllä. Lisäksi Tampereelta on ollut mukana Visit Tampere.

Tampereella Lakesperience-hankkeessa keskityttiin erityisesti pyörämatkailuun Pyhä-Näsi-alueella. Mukana hankkeessa oli virolaisia, ruotsalaisia ja latvialaisia toimijoita, jotka niin ikään halusivat kehittää pyörämatkailua järvialueillaan. Hankekumppanit löytyivät Suomen Itämeri-instituutin omien verkostojen kautta.

– Yhdistävänä tekijänä olivat järvialueet ja luontomatkailu, mutta myös saunakulttuuriperintö, Itämeri-instituutin asiantuntija Jenny Uusikartano kertoo.

Edellä mainituilla elementeillä hankkeessa kehitettiin palveluita järvien ympärillä kulkeville luontomatkailureiteille. Uusikartano kertoo, että järvien lähistöllä olevien yritysten yhteistyötä edistettiin työpajojen avulla. Tavoitteena oli, että pyörämatkailijoiden olisi helpompi löytää palveluja reittiensä varrelta ja toisaalta yritykset saisivat tietoa siitä, millaisia palveluita matkailijat halusivat. Työpajat auttoivat matkailupakettien koostamisessa.

Hankkeen kohdemarkkina-alueena oli Saksa. Hankkeeseen osallistuneet toimijat kävivät tutustumismatkalla Saksassa, jossa tarkoituksena oli selvittää, millaisia elementtejä pyörämatkailuun liittyy saksalaisilla järvialueilla ja millaisia odotuksia saksalaisilla matkailijoilla oli.

Kun matkapalvelukatalogit saatiin valmiiksi, sekoitti koronapandemia kuitenkin suunnitelmat. Hankeryhmä ehti Uusikartanon mukaan tehdä yhden myyntimatkan Saksaan, mutta matkanjärjestäjiä jäi pois pandemian vuoksi.

Tämän takia hankkeessa päädyttiin keskittymään lopulta paikallisiin luonto- ja pyörämatkailijoihin.

– Siinä vaiheessa Ruotsissa, Latviassa, Suomessa ja Virossa paikallisen luontomatkailun suosio räjähti, ihmiset lähtivät luontoon ja retkeilemään.

Hanke näkyy konkreettisesti kaikilla alueilla

Uusikartanon mukaan paikalliset matkustajat olivat hankkeen toissijaisena yleisönä, minkä vuoksi siirtymä Saksan markkinoilta paikallisiin matkailijoihin ei ollut haastavaa. Koronan tuomat haasteet liittyivätkin enemmän mukana oleviin yrityksiin ja niiden liiketoiminnan ylläpitämiseen pandemian aikana.

Hankkeen johtamisessa oli myös omat haasteensa. Järvialueet olivat esimerkiksi kehittyneet pyöräilymatkailussa eritasoisesti. Myös alkuun pääseminen yhteiskehittämisessä toi Uusikartanon mukaan hankkeeseen omat haasteensa.

– Esimerkiksi Tampereella Pyhä-Näsi-reitillä oli jo kaikki reititykset ja kyltitykset, ja muilla alueilla osassa alettiin vasta hyödyntää reitistöä. Se oli tasapainoilua, että saimme kaikille sopivan fokuksen ja kaikki hyötyivät siitä sekä pääsivät sille tasolle, että voivat ottaa matkailijoita vastaan.

Hankkeen tulokset ovat näkyneet konkreettisesti esimeriksi Ruotsissa matkailureittien kyltityksinä. Virossa hanke yhdistettiin osaksi järvifestivaalia, jossa alueelle tehtiin pyöräretkiä. Näitä retkiä varten tehtiin markkinointia, reitityksiä ja opaspalveluita. Latviassa järvialueelle tuotiin pyörätelineitä ja kylttejä sekä laadittiin karttoja. Lisäksi paikallisia yrityksiä tutustutettiin alueeseen.

Hankkeen sisäisesti kumppanit jakoivat toisilleen hyviä käytäntöjä. Lisäksi toimijoilla oli yhteinen markkinointiviesti, jonka keskiössä olivat järvialueet, luontomatkailu ja saunat.

Unionin tason yhteistyö tuo uusia perspektiivejä

Suomen Itämeri-instituutille Lakesperience poiki uusia kestävän matkailun kehittämishankkeita. Uusikartano kertoo, että esimerkiksi Latviassa ja Virossa hanke antoi alkusysäyksen pyörämatkailun kehittämiseen.

EU-tason yhteistyö on ollut Uusikartanon mukaan antoisaa.

– Oli todella hienoa nähdä se, miten muualla tehdään ja miten sieltä voidaan ammentaa ja toisin päin.

Kansainvälinen yhteistyö tuo Uusikartanon mukaan työhön uusia perspektiivejä.

– Se ehkä avasi tätä teemaa laajemmin kuin että se olisi paikallisesti kehitetty.

Lähtisittekö uudestaan mukaan tähän hankkeeseen?

– Kyllä, tämä oli niin konkreettinen hanke. Yritykset kokivat sen hyödylliseksi ja hankeporukassa oli hyvä kehittämisen meininki, siinä oli innostusta ja ideoita, Uusikartano sanoo.

Suomen Itämeri-instituutista

Suomen Itämeri-instituutti on Tampereen kaupungin omistama säätiö, joka perustettiin 1994 yhtenäistämään Itämeren aluetta. Sen tehtävänä on luoda ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja kehittää Itämeren alueen toimintaa. Uusikartano kertoo, että vuosien saatossa säätiön toiminnassa on painottunut juuri Euroopan unionin rahoittama projektitoiminta.

– Olen ollut vuodesta 2013 instituutissa ja sen aikana on ollut pääasiassa Interreg-hankkeita, Uusikartano sanoo ja kertoo, että projekteja on tehty myös Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston tuella.

Instituutti keskittyy palvelemaan erityisesti Tampereen kaupunkia hakemalla hankeideoille rahoitusta.

– Kaikki tekeminen hankkeiden toteutuksen kautta sitoutuu Tampereen kaupungin ja laajemmin Pirkanmaan alueen strategioihin.

EU:n rahoittamilla hankkeilla on merkittävä rooli Suomen Itämeri-instituutille, sillä säätiön rahoitus muodostuu pitkälti niistä.

Jenny Uusikartanon vinkit hankevalmistelijoille

  1. Hanki huolella hyvä partneristo.
  2. Etsi partnereiden kanssa yhteinen kehittämistavoite.
  3. Tutustu rahoituskenttään hyvin, jotta tiedät mistä saada omalle hankeideallesi rahoitusta.

 

Lakesperience

Rahoitusohjelma: Interreg, Central Baltic

Hankkeen saama EU-rahoitus: 933 000 € (EAKR)

Toteuttamisaika: 1.1.2018–31.12.2020

Pääkoordinaattori: Suomen Itämeri-instituutti

Muut kumppanit: Visit Tampere oy, Ekokumppanit oy, Peipsi Centre for Transboundary Cooperation, Region Östergötland, County Administrative Board of Östergötland, Burtnieku County municipality

Hankkeen nettisivut: Lakesperience