Find Your Way Through Art

Erasmus+-rahoitteinen Find Your Way Through Art -hanke toteutettiin vuosina 2015 – 2017. Hanketta  koordinoi tamperelainen Tammerkosken lukio, jonka lisäksi hankkeessa olivat kumppaneiden roolissa mukana koulut Saksasta, Italiasta, Tsekeistä sekä Espanjasta. Hanke valittiin Euroopan komission toimesta menestystarinaksi ja yhdeksi parhaimmista yrittäjyyskasvatusta tukevaksi hankkeeksi.

Idea hankkeeseen lähti koulun halusta toteuttaa kuvataiteeseen liittyvä hanke, sillä Tammerkosken lukiolla on valtakunnallinen kuvataiteen sekä designin erityistehtävä. Koska monet ammatit vaativat liiketalouden tuntemusta, mutta myös luovuutta ja innovatiivisuutta, muodostui hankkeen tarkoitukseksi yhdistää yrittäjyys ja taide. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet olivat yrittäjyyskasvatus, oppiaineiden välinen yhteistyö sekä työelämätaitojen kehittäminen.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin yhteensä 5 eri kulttuuritapahtumaa yhteistyökumppanikoulujen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttivat projektit itse suunnittelusta ja sisällön luomisesta toteutukseen. Koska hankkeessa tarkoituksena oli myös tutustua luovan työn tekemiseen konkreettisesti, järjestettiin sen tiimoilta myös vierailuja sekä tapaamisia alan eri ammattilaisten kanssa. Tammerkosken lukiossa vieraili muun muassa suomalainen tanssinopettaja, ohjaaja ja juontaja Marco Bjurström, Iso-Britanniasta kotoisin oleva mediataiteilija Charles Sandison sekä suomalainen suunnittelijalahjakkuus Erja Hirvi. Nämä tapaamiset tarjosivat opiskelijoille ideoita toteutettaviin projekteihin sekä antoivat konkreettista kuvaa alalla työskentelystä.  ”Ei jääty pelkästään koulun sisälle, sillä ammattilaisten kautta voitiin näyttää opiskelijoille se, millaista tämä työ oikeasti on,” kiteyttää Tammerkosken lukion vs. apulaisrehtori ja hankkeen projektipäällikkö Maarit Luhtala.

Järjestettävät tapahtumat olivat monikirjoisia kulttuuritapahtumia. Thienessä Italiassa järjestettiin hankkeen tiimoilta konsertti yhteistyössä paikallisen sinfoniaorkesterin kanssa. Tampereella järjestettiin taidenäyttely. Tsekeissä Jihlavassa opiskelijat organisoivat muotinäytöksen, jonne he suunnittelivat itse vaatteet, kankaiden printit, taustakuvat sekä toimivat myös itse malleina. Saksassa Rottweilin kaupungissa järjestettiin teatteriesitys, minkä opiskelijat käsikirjoittivat sekä näyttelivät niin ikään itse, ja Valladolidissa Espanjassa opiskelijat toteuttivat modernin taiteen installaation.  Tapahtumat järjestettiin live-yleisöjen edessä ja ideana oli se, että opiskelijat vastaavat itse tapahtumista ja ovat yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Opettajat auttoivat tarvittaessa, mutta eivät niinkään sanelleet mitä tulisi tehdä. Näin varmistettiin paras mahdollinen yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen. Tapahtumien aikana opiskelijat saivat myös mahdollisuuden verkostoitua yrittäjien, taiteilijoiden ja yritysten kanssa.

Tammerkosken lukio toimi hankkeessa pääkoordinoijana, eli oli päävastuussa hankkeesta. Hankkeen projektipäällikön Maarit Luhtalan mukaan koordinoijataholla on aina isoin rooli hankkeissa, sillä jonkun on otettava vetovastuu sekä pidettävä huoli siitä, että kaikki toimii. Pääkoordinoijan rooliin tässä hankkeessa kuului myös rahoituksen hakeminen. Kumppanit valikoituivat mukaan sen perusteella, että näiden koulujen kanssa yhteistyötä oli tehty aikaisemminkin. Uutena kumppanina mukaan tullut Tsekkien Jihlavan koulu löytyi Tampereen kaupungin Regio-hankkeen kautta. Luhtalan mukaan hankekumppanit oli helppo valita, sillä heidän kanssa oli aikaisemminkin tehty sujuvaa sekä menestyksekästä yhteistyötä.

Luhtalan mukaan hankkeesta opittiin paljon, mutta päällimmäisenä mieleen jäi yhteistyön sujumisen tärkeys. Luhtala kertoo, että verrattuna aikaisempiin hankkeisiin partneriyhteistyö oli hankkeessa suuressa roolissa ja sitä haluttiin myös erityisesti kehittää. Luhtalan mukaan on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet asiat oikein ja kaikille on selvää, miten edetään ja millaisella aikataululla. Kaiken kaikkiaan Luhtala pitää säännöllistä yhteistyötä ja kommunikointia hankekumppanien välillä erittäin tärkeänä hankkeen onnistumisen kannalta.

Opiskelijat oppivat hankkeen avulla uusia taitoja, ja heille kehittyi myös konkreettista kokemusta taiteellisilla aloilla työskentelemisestä. Hanke mahdollisti opiskelijoille jopa omien mahdollisuuksien luomisen tulevaisuuteen hankkeen päättymisen jälkeen. Esimerkiksi ryhmä opiskelijoita perusti oman teatteriryhmän hankkeen projektien innoittamana. Opiskelijoiden lisäksi kyseisen hankkeen ansiosta myös opettajat pääsivät kehittämään uusia taitoja ja ideoita opettamiseen. Kokemuksen kautta opettajat ovat nyt entistä avoimempia tekemään yhteistyötä kansainvälisten hankkeiden kautta. Hankkeen ansiosta Tammerkosken lukiossa myös suunniteltiin ja toteutettiin uusia kursseja, jotka yhdistävät eri oppiaineita.

Vinkit hankevalmistelijoille:

  • Mieti tarkkaan mitä edustamasi taho tarvitsee, kun suunnittelet projektia. Hankkeen lähtökohdan on tärkeä lähteä aidosta tarpeesta ja hyödyistä, jota hanke voi tarjota siihen osallistuville. Hankkeet tulisi perustua tarpeellisuuden lähtökohtaan.
  • Hakemuksen laatimisvaiheessa kannattaa miettiä tarkkaan suunnitellun hankkeen tavoite, toteutus sekä tulokset. Näiden muotoilussa hakemukseen kannattaa myös olla hyvin huolellinen. Vaikka omassa päässä tavoitteet olisivat kuinka selkeitä, eivät ne välttämättä aukene muille ilman selkeää kielellistä ilmaisua.
  • Partneriyhteistyötä tehdessä tulee varmistaa, että kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita hankkeeseen ja samaa mieltä asioista. Nämä seikat tulisi huomioida jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Yllättävien käänteiden varalle on myös hyvä tehdä ”plan B”.

 

Rahoitusohjelma: Erasmus+

EU-budjetti: 165,730

Toteuttamisaika: 2015 – 2017

Pääkoordinaattori: Tammerkosken lukio