BUKA

”Se on välttämätöntä”, kommentoi Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Hanna Teräs kansainvälistä yhteistyötä. TAMKille EU:n rahoittamat hankkeet ovat loistava mahdollisuus päästä toteuttamaan erilaisia yhteistyömuotoja ja kehittämään henkilöstön osaamista.

BUKA: Advancing Equity and Access to Higher Education Through Open and Distance Learning on alkuvuodesta 2020 aloitettu Erasmus+ rahoitettu hanke. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu, ja muut hankkeen kumppanit ovat yliopistoja Irlannista, Malesiasta, Filippiineiltä ja Indonesiasta. Hankkeen tarkoitus on tukea kaakkois-aasialaisten yliopistopartnereiden etäopetuskapasiteettia. Hankkeessa keskitytään etenkin digitaalisten opetusmetodien, etäopetukseen ja oppimisanalytiikan lisäämiseen, joiden avulla on tarkoitus lisätä opetuksen saavutettavuutta, saatavuutta, laatua ja opiskelijalähtöisyyttä.

Mutta mitä TAMK tästä kaikesta saa? Hanna Teräksen mukaan kansainvälisyys on tärkeä osa TAMKin strategiaa ja siihen panostetaan paljon. Korkeakoulujen rahoitusmallit ovat myös muuttuneet, ja ulkoisella rahoituksella on entistä suurempi rooli. Hankkeen kautta TAMKin tunnettuus lisääntyy ja verkostot sekä partnerien lukumäärä kasvavat. Eikä tietenkään pidä unohtaa myös oman henkilöstön osaamisen lisäämistä. ”Me ollaan opittu tässä näiltä partnereilta yhtä paljon kuin he meiltä”, Teräs kertoo.

TAMK toimii hankkeen pääkoordinaattorina, joka tarkoittaa hankevalmistelun vetämistä ja päähakijana toimimista. TAMKin tehtävänä oli rakentaa verkosto, jonka kesken tehtiin projektisuunnitelma. Hankkeen ollessa käynnissä koordinointi tapahtuu TAMKista, joka tarkoittaa paljon myös hallinnollista työtä. ”Jos joku miinuspuoli pitäisi näistä EU-hankkeista etsiä niin kyllä se valtava byrokratian määrä mikä niihin liittyy”, Teräs summaa. Tämä ongelma on kuitenkin ratkaistu TAMKissa siten, että on erikseen projektipäällikkö joka vastaa hallinnollisesta työstä, jolloin muut hankkeen sisällöstä vastaavat voivat keskittyä itse substanssiin.

Täysin ongelmaton ei BUKA-hanke ole ollut. Pandemia-aika on tarkoittanut, että alkuvuodesta 2020 pidetyn aloitusseminaarin jälkeen tapaamiset on täytynyt järjestää etäyhteyksin. Asiaa ei auta se, että filippiiniläisten myöhäinen iltapäivä on irlantilaisten varhainen aamu. Pandemia-aika on myös vaikuttanut siihen, että opetusvälineiden saatavuus on heikentynyt. Toisaalta pandemia-aika on tehnyt hankkeesta samaan aikaan entistä ajankohtaisemman. Etäopetuksen menetelmien kehittäminen ei olisi voinut osua parempaan saumaan.

Hankehaku on Teräkselle tuttua, hänellä on kokemusta useista hankehauista ja kansainvälisissä hankkeissa toimimisesta. Hyvän hakemuksen laatimiselle hänellä on yksinkertainen ohje: hankkeen täytyy olla tekijöilleen innostava, jotta myös hakemuksesta tulee hyvä. Innostusta BUKA:n kohdalla lisäsi se, kuinka vahvasti myös aasialaiset korkeakoulukumppanit lähtivät hankkeeseen mukaan korkeaa johtoa myöden. Heille hanke oli luonnollinen valinta, sillä hankkeen luoma kansainvälistymiskehitys on tärkeä osa aasialaisten kumppanien omia strategioita. Hankehakemusten kirjoittamista auttaa se, että EU-hankehakemusten sapluunat ovat yksityiskohtaisia ja siten helppoa täyttää, Teräs muistuttaa.

BUKA:n onnistumiselle tärkeää oli Teräksen mukaan Malesiassa järjestetty aloitusseminaari, joka onnistuttiin järjestämään kasvokkain. Se, että eri maista ja kulttuureista kokoontuva joukko alkaa tekemään yhdessä työtä yhteisen päämäärän eteen vaatii me-henkeä ja luottamusta toisiinsa. Toisten tapaaminen kasvotusten lisäsi sitoutumista hankkeeseen, ja toimijoiden sitouttamisen tärkeys toistuukin usein Teräksen puheessa.

Vaikka EU-hankkeet nähdään usein organisaation kautta, Teräs muistuttaa, että ne ovat tärkeitä myös yksilöiden osaamisen kehittämiselle ja urakehitykselle. Ilman ammatillisen kasvun mahdollisuuksia organisaatio jämähtää paikoilleen.

Vinkit hankevalmistelijoille:

  1. Lähde mukaan aidosta innostuksesta
  2. Panosta verkoston rakentamiseen ja sen sitouttamiseen
  3. Panosta hankehaun tekstiin: mene suoraan asiaan ja pitäydy konkretiassa

 

Hankeen kotisivut:

https://www.bukaproject.org/

Lisätietoa Tamkin sivuilla:

https://projects.tuni.fi/buka/

 

Hanke: BUKA: Advancing Equity and Access to Higher Education Through Open and Distance Learning

Rahoitusohjelma: Erasmus+

EU-rahoitus: 990 000€, josta TAMKin osuus 193 000€

Toteuttamisaika: marraskuu 2019 – marraskuu 2023

Pääkoordinaattori: Tampereen ammattikorkeakoulu