Työllisyyden tukeminen

Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite, 37 miljardia euroa

Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)

KENELLE? Tyyppillisille rakennerahastovarojen saajille, joiden kautta tuetaan mm. pk-yrityksiä, työllisyyden hoitoa ja terveydenhuoltojärjestelmiä
MITÄ? Rahallisia avustuksia
MISTÄ? Rahoitusviranomaisilta

Huom.! Suomi on päättänyt ettei se käyttämättömien varojensa vähyydestä johtuen osallistu CRII-ohjelmaan. Jäljellä olevat varat käytetään tulevaisuuden rakentamiseen koronan jälkeen.

  • Rahoitusta terveydenhuoltojärjestelmien, pk-yritysten, työmarkkinoiden ja EU-maiden talouksien sekä muiden haavoittuvien osien käyttöön
  • Kaikki käyttämätön koheesiopolitiikan rahoitus suunnataan CRII:n avulla koronatilanteesta eniten kärsineille kansalaisille, alueille ja maille
  • CRII:llä tuetaan välittömästi koheesiovarojen 8 miljardilla eurolla jäsenvaltioita. Aloitteella saadaan liikkeelle yhteensä 37 miljardin euron julkiset eurooppalaiset investoinnit, joustavuutta EU-rahoitussääntöjen noudattamiseen (mm. yhteisrahoitusvaatimuksesta luovutaan) sekä EU:n solidaarisuusrahaston sääntöjen laajentaminen kattamaan myös pandemia
  • CRII-rahoitus tulee pääosin käyttämättömästä koheesiopolitiikan rahoituksesta eli EU:n rakenne- ja investointirahastoista (EAKR, ESR, Koheesiorahasto). Lisäksi normaalisti tulvien ja luonnonkatastrofien helpottamiseen tarkoitetun Euroopan solidaarisuusrahaston varoja on myös sidottu 800 miljoonaa euroa CRII:hin
  • Suomen käyttämättömistä (mutta jo pääosin sidotuista) varoista on Euroopan komission mukaan käytettävissä 24 miljoonaa euroa (2019) ja 36,9 miljoonaa euroa (2020)
  • Euroopan komission maakohtaiset CRII-tiimit tukevat jäsenvaltioita EU:n integroidun tuen (tuet, lainat) hyödyntämisessä

Lue lisää Euroopan komission sivuilta: CRII ja CRII+


Hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline, 100 miljardia euroa

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)

KENELLE? Jäsenvaltioille
MITÄ? Lainaa
MISTÄ? Järjestelyyn osallistuvien jäsenvaltioiden kautta

  • Rahoitusvälineellä tuetaan jäsenvaltioita lainoilla, jotta ne voivat tukea työntekijöiden – myös itsensä työllistäjien – toimeentuloa ja auttaa yrityksiä jatkamaan toimintaansa, tukea myös vuokran ja muiden laskujen maksamiseksi
  • Lainat perustuvat jäsenvaltioiden antamiin takuisiin
  • Tukea tarjolla kaikille jäsenvaltioille, mutta etenkin niille, jotka sitä eniten tarvitsevat
  • Jäsenvaltioiden on haettava lainaa komissiosta, joka käsittelee hakemuksen. Neuvosto päättää lainan myöntämisestä jäsenvaltiolle

Lue lisää Euroopan komission sivuilta: SURE