Tutkimus ja innovaatiot

KENELLE? Yliopistoille, tutkimuslaitoksille, yrityksille
MITÄ? Rahallisia avustuksia ja lainaa
MISTÄ? Euroopan komissiosta ja Euroopan investointipankista

  • Rahoitusta korona-rokotteiden ja lääkkeiden tutkimukseen liittyen on tarjolla niin Euroopan strategisten investointien rahastossa (Euroopan investointipankin kautta), Horisontti 2020:ssä kuin Innovative Medicines Initiative (IMI) –ohjelmassa.
  • Uutta rahaa on vuonna 2020 haettavissa mm. seuraaviin aloitteisiin:
  • 47,5 M € rokotuksia ja lääkkeitä tutkiviin 17 hankkeeseen (Horisontti 2020)
  • 90 M € julkisia ja yksityisiä varoja hoitoon ja diagnostiikkaan (IMI)
  • 164 M € pk-ja startup-yrityksille innovatiivisiin ratkaisuihin covid-19-pandemian pysäyttämiseksi (Horisontti 2020:n EIC Accelerator –haku)
  • Viruksen leviämisen estämiseen sekä rokotteiden ja hoitokeinojen kehittämisen parissa työskentelevien yritysten tukemiseen on jo käytetty olemassaolevia rahoitusvälineitä kuten Euroopan strategisten investointien rahastoa – sekä InnovFin ”Infectious
  • Disease Finance Facility” –välineitä (osa Horisontti 2020:tä), yhteensä jo 1,2 miljardilla eurolla.

Lue lisää Euroopan komission sivuilta

Tietoa rahoitetuista hankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista, niin EU- kuin kansallisista mahdollisuuksista, kootaan European Research Area (ERA) corona platform -sivustolle.