Maanviljelijät, maaseudun kehittäjät ja kalastajat

KENELLE? Erilaisia tukia maaseudun yrittäjille sekä maanviljelijöille ja kalastajille
MITÄ? Väliaikaista rahallista tukea
MISTÄ? Tukimahdollisuuksista lisätietoa ELY-keskuksista ja maaseudun kehittämisryhmistä. Tukipaketteja päivitetään.

 • Euroopan meri- ja kalatalousrahaston käyttöä joustavoitetaan
 • Jäsenvaltiot voivat tukea:
  • Kalastajia toiminnan keskeyttämisessä väliaikaisesti
  • Vesiviljelijöitä tuotannon väliaikaisessa keskeyttämisessä tai rajoittamisessa
  • Tuottajajärjestöjä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden väliaikaisessa varastoinnissa
 • Maanviljelijät ja maaseudun kehittäjät voivat saada jopa 200 000 euron matalakorkoisia lainoja pitkillä takaisinmaksuajoilla
 • Muita väliaikaisia ja pienimuotoisia EU-rahoitukseen perustuvia tukimuotoja (Leader) on kansallisessa valmistelussa
 • Maaseudunkehittämisvaroja voidaan hyödyntää maaseudun hoitotiloihin ja pienen mittakaavan infrastruktuuriin, kuten liikkuviin testausajoneuvoihin
 • Tukea EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta: joustoa hallintoon ja tarkastuksiin, enemmän aikaa tukihakemusten jättämiseen

Lisätietoa Euroopan komission sivuilta täällä, täällä sekä Maa- ja metsätalousministeriön korona-sivuilta.