Heikoimmassa asemassa olevat

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

KENELLE? Tukea jäsenvaltioille ja niiden kumppaniorganisaatioille, jotka tukevat heikoimmassa asemassa olevia
MITÄ? Tukimuotoista rahoitusta
MISTÄ? Euroopan komissiosta

Euroopan komissio ehdottaa 3,8 miljardin euron Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) –rahaston uudistamista. Ohjelma on vuosina 2014-2020 tarjonnut jäsenmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa oleville apua jäsenvaltioiden ja kumppaniorganisaatioiden kautta, mm. ruokaa, vaatteita ja perustarvikkeita. Lisäksi tavoitteena on köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen.

Koronakriisin yhteydessä FEAD-rahastoa on päätetty uudistaa. Nyt rahaston kautta voidaan hankkia suojavälineitä heikoimmille sekä apua toimittaville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Apua myönnetään nyt sähköisten vouchereiden muodossa, sillä näin voidaan vähentää tartuntariskiä.

Lue lisää Euroopan komission sivuilta