Hätätilan tukiväline

Emergency Support Instrument, 3 miljardia euroa

KENELLE? Jäsenvaltioille
MITÄ? Rahallista tukea koronapandemian estämiseen liittyviin hankintoihin
MISTÄ? Euroopan komissiosta

  • Uusi terveydenhuollon solidaarisuusaloite
  • Tuetaan suojavälineiden ja hengityslaitteiden saatavuuden varmistamista
  • Tukea sen varmistamiseen, että on hoitotiloja sekä mahdollisuuteen siirtää potilaita ja hoitohenkilökuntaa
  • Massatestaus, lääketieteellinen tutkimus uudet hoitokeinot, rokotteiden ostaminen ja jakelu
  • Tällä välineellä EU tukee julkisia hankintoja jäsenvaltioiden puolesta
  • 300 M€ summasta RescEU:lle välinehankintoihin pakolaisleireillä oleville

Lue lisää Euroopan komission sivuilta