Tukea yrityksille

Euroopan investointipankkiryhmä eli Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto tarjoavat lainaa ja takauksia.

KENELLE? Yrityksille, myös pk-yrityksille
MITÄ? Helpotetaan lainan saamista sekä lisätään joustoa rahoitus- ja lainajärjestelyihin
MISTÄ? Tukea haetaan suoraan paikallisilta pankeilta ja lainanantajilta, jotka osallistuvat Euroopan investointipankin järjestelyihin


Rahoitusta yrityksille, 40 miljardia euroa (16.3.2020)

 • Pk-yritysten lyhyen aikavälin rahoitustarpeiden kattamiseen: lainoihin, luottovapaisiin ja muihin toimiin, jotka on tarkoitettu likviditeetin helpottamiseen ja yritysten pääomarajoitteisiin 
 • Lisärahoitusta myös terveydenhoitosektorin hätäinfrastruktuuriin ja hoitokeinojen ja rokotteiden kehittämiseen
 • Yritysten on haettava tukea suoraan paikallisilta pankeilta ja lainanantajilta, jotka osallistuvat järjestelyyn
 • 40 miljardia koostuu seuraavista tukimuodoista:
  • Takuuohjelmia pankeille, jotka perustuvat niiden välittömään käyttöön, liikkeelle jopa 20 miljardia euroa rahoitusta
  • Pankeille tarkoitettua likviditeettiä (maksukykyä), joka takaa 10 miljardia euroa käyttöpääomaa pk-yrityksille
  • Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma, joka sallii pankkien siirtää pk-yritysten lainojen riskiä, liikkeelle jopa 10 miljardia euroa tukea

Rahoitusta yrityksille, 8 miljardia euroa (6.4.2020)

 • Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki tukevat 100 000 eurooppalaista yritystä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen taloudellisista seurauksista
 • Rahoitus ohjataan Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) kautta, jatkossa InvestEU:n kautta
 • Yritysten on haettava tukea suoraan paikallisilta pankeilta ja lainanantajilta, jotka osallistuvat järjestelyyn
 • Suomessa näitä toimijoita on jo lähes 50. Kaikki toimijat löydät täällä

Euroopan takuurahasto, 25 miljardia euroa (9.4.2020)

 • Aiempien toimien lisäksi EIB Group on luonut yleiseurooppalaisen takuurahasto (European Guarantee Fund)
 • Mahdollistaa 200 miljardin rahoituspaketin yrityksille, etenkin pk-yrityksille, yhdessä paikallisten ja kansallisten rahoittajien kanssa
 • Yritysten on haettava tukea suoraan paikallisilta pankeilta ja lainanantajilta, jotka osallistuvat järjestelyyn
 • 25 miljardia käytetään seuraaviin toimiin:
  • Lainavakuusvälineitä liikepankeille ja kansallisille kehityspankeille
  • Vakuuksia kansallisille takuujärjestelmille
  • Vastatakauksia kansallisille kehityspankeille
  • Tukea pääomasijoitusrahastojen tukemille pk- ja keskisuurille yrityksille
  • Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma pankeilta, jotta ne voivat hankkia enemmän uusia lainoja pk-yrityksille
  • Pääomalainoja korkean kasvun yrityksille, ml. yritykset, jotka ovat aktiivisia lääkesektorilla

Euroopan investointipankki ryhmän tavanomaiset investoinnit terveydenhoitosektoriin

Euroopan investointipankki ryhmällä (EIB Group) oli jo ennestään 5 miljardia euroa varattuna terveydenhoitosektorin investointeihin. Näitä varoja on yhä käytettävissä. Varoista on tuettu niin sairaaloita kuin hoitoja, rokotteita ja testejä kehittäviä lääketeollisuusalan yrityksiä.


Lisätietoa Euroopan investointipankin sivuilta