EU-instituutiot tukevat yhdessä jäsenmaiden kanssa koronakriisiin vastaamista. Maalis-huhtikuussa 2020 Eurooppa-neuvosto (jäsenvaltioiden johtajat), neuvosto eri kokoonpanoissaan (sektorikohtaiset ministerit) ja Euroopan parlamentti ovat tehneet päätöksiä Euroopan komission ehdotusten pohjalta. Tukea annetaan koronaviruspandemiasta eniten kärsineille kansalaisille, alueille ja maille. Instituutiot tukevat terveydenhoitojärjestelmia, yrityksiä, työllisyyttä, tutkimus- ja innovaatiotoimia sekä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Komissio on ehdottanut kaikkien jäljellä olevien ja käytettävissä olevien rakennerahastovarojen – kuten EAKR ja ESR – suuntaamista koronaviruksen vastaisiin toimiin. Rahoitus aloitteisiin tulee EU:n nykyisestä budjetista. Myös EU:n finanssipoliittisia sääntöjä liittyen esimerkiksi julkiseen talouteen joustavoitetaan pandemiakriisin aikana, jotta jäsenvaltiot voivat paremmin tukea yrityksiä ja työntekijöitä.

Tutustu aloitteisiin alla!

EU:n koronatoimista voi lukea jatkuvasti päivitettävältä Euroopan komission sivustolta.