Euroopan investointipankki (EIP) on EU-jäsenvaltioiden yhteisesti omistama pankki. Sen tavoitteena on edistää mm. työllisyyttä ja kasvua EU:ssa sekä tukea ilmastonmuutoksen hillintää. Euroopan investointipankki lainaa rahoitusta EU:n tavoitteita tukeviin investointeihin. EIP:n tärkein toimintamuoto ovat lainat, joilla usein autetaan houkuttelemaan muita sijoittajia. EIP:ltä saatua rahoitusta voidaan myös yhdistää muihin investointeihin. Lisäksi EIP tarjoaa neuvontaa ja teknistä apua.

EIP keskittyy lähinnä suuriin yli 25 miljoonan euron lainoihin, lainoihin yksittäisiin hankkeisiin tai suurempiin puitelainoihin. Pienempien lainojen kohdalla EIP:n rahoitusta kanavoidaan eri rahoituslaitosten kautta.

Tampereella ja Pirkanmaalla Euroopan investointipankki on tukenut viime vuosina esimerkiksi seuraavia hankkeita:

Euroopan investointipankki hallinnoi esimerkiksi seuraavia rahastoja ja palveluja:

  • Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) – keskittyy erityisesti infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin
  • Euroopan investointihankeportaali -vähintään miljoonan euron suuruisten hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikka
  • URBIS – kaupunkikehitysinvestointien neuvonta-alusta
  • ELENA – EIP:n ja Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman yhteinen aloite, joka tarjoaa tukea pienempien energiatehokkuus-, uusiutuvan energian ja kestävien liikenneinvestointien kokoamiseen laajemmaksi investointipaketiksi

Lue lisää täältä