Luova Eurooppa on Euroopan unionin ohjelma, joka tukee audiovisuaalisen alan sekä kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman budjetti kuluvan rahoituskauden 2021-2027 aikana on 2,4 miljardia euroa. Ohjelman tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen ja liikkuvuuteen, uusien yleisöjen tavoittamiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Luovan Euroopan hankkeiden kautta on mahdollista laajentaa verkostoja, saada omaan työhön uutta näkökulmaa ja oppia muiden parhaista käytännöistä.  

Ohjelma koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat:  

  • Kulttuurin alaohjelma: Kulttuurialalle ja luoville aloille suunnattu kulttuurin alaohjelma tukee mm. eurooppalaisia yhteistyöhankkeita sekä eurooppalaisia verkostoja ja foorumeita. 
  • Median alaohjelma: Median alaohjelma on suunnattu audiovisuaaliselle alalle. Tukea myönnetään elokuva- ja tv-alalle, levittäjille, festivaaleille, peliteollisuudelle ja koulutukseen. 
  • Monialainen toimintalinja: Monialainen toimintalinja tukee mm. eri alojen välisiä innovatiivisia hankkeita sekä uutismediaa.  

Ohjelman kohderyhmä 

Ohjelmasta voi hakea rahoitusta ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat kulttuurin ja luovien alojen organisaatiot. Näistä esimerkkejä ovat museot, arkistot, kirjastot, teatterit, orkesterit, yhdistykset, säätiöt sekä alan oppilaitokset ja yritykset. Koska ohjelma perustuu eurooppalaisen yhteistyön tukemiseen, rahoitusta hakee useimmiten joukko, joka koostuu eri maista tulevista organisaatioista.  

Rahoitusmuodot 

Ohjelman rahoitus on jaettu neljään eri muotoon, jotka ovat: 

Lisäksi ohjelmassa järjestetään erilaisia erillis- ja pilottihakuja. 

Muu ohjelmaan sisältyvä rahoitustoiminta  

Luova Eurooppa –ohjelma tukee myös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, joka vuonna 2026 tullaan valitsemaan Suomesta. Samoin ohjelmasta rahoitetaan Eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta, joka voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta merkittäviä.  

Monialaisen toimintalinjan alaohjelmasta rahoitetaan myös kulttuurialan ja luovien alojen lainatakausvälinettä, jolla helpotetaan kyseisten alojen mikro- ja pk-yritysten mahdollisuuksia saada lainarahoitusta toiminnalleen.  

Ohjelmasta rahoitettavat palkinnot  

Ohjelmasta rahoitetaan viittä eurooppalaista palkintoa, joilla halutaan antaa näkyvyyttä eurooppalaiselle kulttuurille.  

  • Arkkitehtuuri: Mies van der Rohe 
  • Arkkitehtuuri: Young Talent Architechture Award 
  • Kirjallisuus: European Union Prize for Literature  
  • Kulttuuriperintö: Europa Nostra 
  • Musiikki: Music Moves Europe Talent Awards  

Ohjelmasta on mahdollista saada lisää tietoa ja apua rahoituksen hakemisessa kansallisilta yhteyspisteiltä, jotka Suomessa ovat Opetushallitus ja Suomen elokuvasäätiö.  

Vuoden 2021 haut 

Euroopan komissio ei ole vielä vahvistanut kevään 2021 hakuaikatauluja, mutta viimeisimpien tietojen mukaan haut avautuvat aikaisintaan toukokuun lopussa, jolloin julkaistaan myös eri tukimuotojen tarkemmat hakukriteerit.  

Ohjelman esittely Opetushallituksen sivuilla  

Ohjelman kotisivut

 

Esimerkkihankkeita Pirkanmaalta  

Audience Blending by Arts Europe (2017-2019) 

Audience Blending by Arts Europe on belgialaisen Zeypin kulttuurikeskuksen (Gemeenschapscentrum de Zeyp) koordinoima yhteistyöhanke, jossa Pirkanmaalta oli mukana Esteetön taide ja kulttuuri ry. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli mukana yhdeksän eri toimijaa seitsemästä eri maasta. Hankkeen tarkoituksena oli edistää saavutettavaa ja inklusiivistä kulttuuria kaikille. Hankkeessa keskityttiin teatteriesitysten järjestämiseen samaan aikaan sekä kuuroille että normaalisti kuuleville. Hanke sai EU-rahoitusta 195 494 euroa.  

Hanke EU:n nettisivuilla  

Hankkeen esittely Onnistuneen hankkeen ainekset –sarjassa  

EXCITE – Exchange of International Talent in Europe (2017-2019)  

Excite on ruotsalaisen Kulttuurinuorison (Kulturungdom) koordinoima yhteistyöhanke, jossa Pirkanmaalta oli mukana Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeessa oli mukana yhdeksän eri toimijaa yhdeksästä eri maasta. Hankkeen tarkoituksena oli tukea nuorten artistien ja kehittymistä ja kansainvälistymistä. Hankkeen kautta nuorten muusikoiden oli mahdollista verkostoitua paremmin eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten musiikkialan toimijoiden kanssa. Hanke sai EU-rahoitusta 198 492 euroa.  

Hanke EU:n nettisivuilla  

Hankkeen esittely Onnistuneen hankkeen ainekset –sarjassa   

Sounds of Changes (2017-2019)  

Sounds of Changes on Ruotsin Kansallisten asevoimamuseoiden (Statens Förvarshistoriska Museer) koordinoima yhteistyöhanke, jossa Pirkanmaalta oli mukana Työväenmuseo Werstas. Sounds of Changes on Work with Sounds:in jatkohanke. Hankkeessa oli kaiken kaikkiaan mukana kuusi toimijaa viidestä eri maasta. Hankkeessa keskityttiin teollisen ja kansalaisyhteiskunnan äänien taltioimiseen ja nauhoittamiseen. Hanke sai EU-rahoitusta 200 00 euroa.  

Hanke EU:n nettisivuilla  

Work with Sounds (2013-2015)  

Work With Sounds on ruotsalaisen Työmuseon (Arbetets Museum) koordinoima yhteistyöhanke, johon Pirkanmaalta osallistui Työväenmuseo Werstas. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli mukana kuusi museota kuudesta eri maasta. Hankkeessa keskityttiin katoavien teollisuuden ja työn äänien keräämiseen. 

Hanke EU:n nettisivuilla 

Taste of Europe (2009-2011) 

Taste of Europe on ruotsalaisen Työmuseon (Arbetets Museum) koordinoima yhteistyöhanke, johon Pirkanmaalta osallistui Työväenmuseo Werstas. Hankkeessa oli mukana yhteensä yhdeksän eri museota yhdeksästä eri maasta. Hankkeessa keskityttiin tutkimaan eurooppalaista ruuan tuotantoa ja kulutusta sosiokulttuurisesta, historiallisesta ja nykyaikaisesta näkökulmasta.  

Hanke EU:n nettisivuilla 

BACKLIGHT08 (2007-2009) 

Backlight08 on tamperelaisen Valokuvakeskus Nykyajan koordinoima yhteistyöhanke, jossa oli mukana yhteensä viisi toimijaa viidestä eri maasta. Hankkeen tarkoituksena oli edistää valokuvakulttuuria, ihmisten välistä kommunikaatiota ja kansainvälisyyttä. EU-rahoitusta hanke sai 199 000 euroa.   

Hankkeen esittely Onnistuneen hankkeen ainekset –sarjassa