Horisontti Eurooppa -ohjelma on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021-2027. Ohjelman rahoitus on noin 95 miljardia euroa. Sillä rahoitetaan huippututkimusta ja kansainvälistä liikkuvuutta, teollisuuden muutosta ja yritysten tuotekehitystä sekä innovaatioita kaikkialla Euroopassa. Horisontti Eurooppa -rahoitus on kilpailtua kansainvälistä rahoitusta. Se edellyttää hakijoilta huippututkimusta ja innovointia yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Vain parhaat hankkeet saavat rahoitusta.

Ohjelma jakautuu kolmeen pilariin:

1. Huipputason tiede (25,8 miljardia euroa)

Pilarissa keskitytään perustutkimukseen ja sen rahoittamiseen. Välineitä tässä ovat Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja tutkijakoulutusta ja -liikkuvuutta tukevat Marie Sklodowska-Curie -toimet sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisohjelma.

2. Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky (52,7 miljardia euroa)

Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaiseen yhteistyöhön perustuvia tutkimus- ja innovaatioprojekteja, joissa etsitään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Ratkaisujen odotetaan luovan myös liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää Euroopan globaalia kilpailukykyä. Rahoitusta jaetaan kuuteen eri klusteriin eli teema-alueeseen liittyen. Näitä ovat:

 1. Terveys
 2. Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta
 3. Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa
 4. Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruus
 5. Ilmasto, energia ja liikkuvuus
 6. Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

3. Innovatiivinen Eurooppa (13,5 miljardia euroa)

Tämän pilarin tavoitteena on tuoda yhteen eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän toimijat. Sen avulla tähdätään tutkimustulosten parempaan hyödyntämiseen, niiden kaupallistamiseen. Osiosta rahoitetaan myös eurooppalaisia innovaatioekosysteemejä. Pilariin kuuluva Euroopan tutkimusneuvosto (EIC) on uudistus edelliskauteen verrattuna. Sillä tuetaan skaalautuvia läpimurtoinnovaatioita. Lisäksi Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutti (EIT) kuuluu pilariin.

Lisäksi laajennetaan osallistumispohjaa Horisontti Eurooppa -ohjelmaan sekä kehitetään Euroopan tutkimusaluetta sekä investoidaan EURATOM:iin.

Eräs keskeinen uudistus Horisontti Eurooppa -ohjelmassa ovat siihen sisäänrakennetut missiot. Niiden avulla tutkimusta ja innovointia tehdään ymmärrettävämmäksi kansalaisille ja pyritään parantamaan T&I-toimien vaikuttavuutta. Missioita toteutetaan osana toista pilaria. Missioita on viisi:

 • Ilmastoneutraalit ja älykkään kaupungit
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja yhteiskunnallinen muutos
 • Maaperän terveys ja elintarvikkeet
 • Terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet
 • Syöpä

Tietoa avautuvista hauista saat Euroopan komission Funding & Tenders -portaalista. Business Finland Horisontti Eurooppa -sivuilta saat tietoa mm. info- ja verkostoitumistilaisuuksista.

Lähteet: Business Finlandin Horisontti Eurooppa -sivut sekä Euroopan komission Horizon Europe -sivut.

Lisätietoa

Esimerkkihankkeita Pirkanmaalta

Horisontti Eurooppa -ohjelma on jatkoa vuosina 2014-2020 toteutetulle Horisontti 2020 -ohjelmalle. Tämän ohjelman puitteissa Pirkanmaalle on saatu rahoitusta 145 miljoonaa euroa (5/2021). Esittelemme tässä eräitä esimerkkejä Horisontti 2020 -hankkeista. EU-toimisto päivittää jatkuvasti tietoja Pirkanmaalle saadusta T&I-rahoituksesta – lisätietoa EU-toimistosta.

Stardust (2017-2022)

Stardust-hankkeessä kehitetään ratkaisuja kestävän liikkumisen ja rakentamisen sekä energiankulutuksen haasteisiin kaupunkiympäristössä. Dataa kerätään, jotta niin päätöksentekijät kuin asukkaat voivat hyötyä siitä. Yritykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua dataa avointen rajapintojen kautta. Hankkeen suomalaisia kumppaneita ovat, Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos, Aurinkotekno, Enermix, Skanska ja VTT.

Hankkeen kotisivut
Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset -juttusarjassa

Unalab (2017-2022)

UNaLab – Urban Nature Labs -hankkeessa keskitytään luontaperusteisiin järjestelmien kehittäiseen. Tampereen kaupunki on mukana hankkeessa. Tavoitteena on kehittää luontoperustaisia järjestelmiä kaupunkialueille sekä jakaa hyviä käytäntöjä eri alueiden kesken. Mukana on myös tutkimusorganisaatioita sekä yrityksiä.

Hankkeen kotisivut
Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset -juttusarjassa

Transforming Transport (2017-2019)

Hankkeen tarkoituksena oli hyödyntää big dataa liikennetiedon tuottamisessa ja analysoinnissa kustannustehokkaasti. 48 toimijan hankekonsortioon kuului niin liikenteen, logistiikan kuin informaatioteknologian toimijoita. Tampereen kaupunki oli yksi kumppaneista. Kaupungin pääpaino hankkeessa oli erityisesti kaupunkiliikenne sekä Urban Integrated Mobility -pilotin vetäminen.

Hankkeen kotisivut
Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset -juttusarjassa

SCREEN (2016-2018)

Pirkanmaan liitto oli mukana Synergic Circular Economy across European Regions (SCREEN) -hankkeessa. Tämän 17 eri alueen yhteistyöhankkeen tavoitteena oli rakentaa yhdenmukaisia ja monistettavia toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi alueellisesti sekä alueiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Hankkeen kotisivut
Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset -juttusarjassa