Eurooppalainen kaupunkialoite (European Urban Initiative) on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama, vuonna 2022 käynnistetty ohjelma. 

Ohjelmasta saatava rahoitus antaa kaupungeille mahdollisuuden kokeilla innovatiivisia ideoitaan ja myöhemmin jakaa näitä ideoita ja parhaita käytäntöjä myös muihin EU:n kaupunkeihin. Näin EUI tarjoaa kaupungeille ympäristön, jossa ne voivat jakaa tietoa ja saada horisontaalista sekä temaattista tietämystä kestävästä kaupunkikehityksestä.

EUI jakautuu kahteen säikeeseen.

a. innovatiivisten toimintojen tukeminen.

  • Innovatiivisten toimien tukeminen perustuu UIA-aloitteeseen, jossa tunnistetaan ja testataan siirrettäviä ja skaalautuvia innovatiivisia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviin ongelmiin. Näitä ratkaisuja pyritään siirtämään muille kaupunkialueille kaikkialla EU:ssa.

b1. valmiuksien kehittäminen.

  • EUI:ssa pyritään parantamaan kaupunkien valmiuksia suunnitella kestäviä kaupunkikehitysstrategioita-, politiikkaa ja -käytäntöjä osallistavalla tavalla. Tämä elementti kattaa myös vertaisoppimisen ja yhteistyön kaupunkiverkostojen kanssa.

b2. tietämyksen lisäämisen, alueellisten vaikutusten arvioinnin, politiikan kehittämisen ja viestinnän tukeminen.

  • Tämä elementti on keskeinen osa EUI:n päätavoitteiden saavuttamista kestävää kaupunkikehitystä koskevan tietämyksen menestyksekkäässä jakamisessa ja hyödyntämisessä. Tällä osa-alueella pyritään kehittämään tietopohjaa kestävän kaupunkikehityspolitiikan, strategian suunnittelun, täytäntöönpanon ja valtavirtaistamisen parantamiseksi.
 

EUI:n budjetti vuosille 2021–2027 on 450 miljoonaa euroa. 

EUI on uusi aloite, joka perustuu menneisiin kokemuksiin kolmesta eri ohjelmasta. Sen tavoitteena on mennä askeleen pidemmälle ja tarjota kaupungeille johdonmukaisempaa tukea.

Yksi kolmesta aiemmasta ohjelmasta on Urban Innovative Actions (UIA) -aloite, joka on tarjonnut kaupungeille suoraa tukea innovatiivisten ratkaisujen kokeilemiseen. UIA:n budjetti vuosina 2014–2020 oli 372 miljoonaa euroa.

 

Esimerkkihanke Pirkanmaalta:

Smart Urban Security and Event Resilience (SURE) 2019–2022

UIA:n kautta rahoitetun SURE-hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää Tampereen ja muiden suomalaisten kaupunkien tapahtumaturvallisuutta. Tavoitteena on ollut lisätä sektorien välistä valmiutta reagoida julkisiin tiloihin kohdistuviin uhkiin ja muihin kaupunkien turvallisuusuhkiin Tampereella. Hankkeeseen ovat osallistuneet Tampereen kaupunki, Itämeri-instituutti, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Business Tampere, Nokia, Securitas ja Insta. Hanke on saanut rahoitusta 3 205 722 euroa.

Hankkeen kotisivut.