Euroopan solidaarisuusjoukoissa pääsääntöisesti 18–30-vuotiaat nuoret pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja humanitäärisiin haasteisiin vapaaehtoistoiminnan kautta tai perustamalla oman solidaarisuushankkeen. Rahoituskaudelle 2021–2027 ohjelman budjettiin on varattu 1,009 miljardia euroa. Valtaosa solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta käytetään kansainväliseen vapaaehtoispalveluun.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman arvopohjana on viisi teemaa: solidaarisuus, osallisuus ja inkluusio, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ohjelman tavoitteita edistäviä hankkeita voi toteuttaa esimerkiksi ympäristönsuojelun, kulttuurin ja taiteen sekä vähemmistöjen ja erityisryhmien kanssa toteutettavan toiminnan aloilla.

Rahoitettavina toimintoina ovat vapaaehtoispalvelu, nuorten omat solidaarisuushankkeet ja vuonna 2022 käynnistyvä vapaaehtoisapu.

Vapaaehtoispalvelun kautta organisaatiot voivat löytää hankkeisiinsa kansainvälisiä nuoria vapaaehtoisia. Nuoret rekisteröityvät Euroopan nuorisoportaalin kautta vapaaehtoisiksi ja voivat selata Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitettuja hankkeita ja ilmoittautua niihin. Myös organisaatiot, joiden hanke on hyväksytty, voivat etsiä itse portaalista hankkeeseensa sopivia vapaaehtoisia nuoria ja olla yhteydessä heihin. Nuorten vapaaehtoisjaksot voivat kestää 2–12 kuukautta.

Solidaarisuushankkeen ideoi ja toteuttaa vähintään viidestä nuoresta koostuva ryhmä. Hanke toteutetaan omassa asuinmaassa ja se voi kestää 2–12 kuukautta.

Vapaaehtoisavun hankkeet ovat pitkäaikaisia kolmansissa maissa toteutettavia humanitäärisen avun projekteja, joissa 18–35-vuotiaat vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi avustus-, hätäapu- ja suojelutoimissa kriisien aikana, niiden jälkitilanteissa tai helpottaa parantamaan katastrofivalmiutta. Vapaaehtoisapua hallinnoi komission toimeenpanovirasto EACEA.

Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitettaviin hankkeisiin voivat hakea avustusta sekä julkiset että yksityiset organisaatiot, joiden toiminta sopii ohjelman tavoitteisiin ja arvoihin. Tukea voidaan kohdistaa vain toimintoihin, jotka ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia. Päästäkseen mukaan ohjelmaan organisaatioiden tulee hakea itselleen ensin laatumerkkiä (Quality Label), jolla taataan, että organisaatiot noudattavat ohjelman laatuvaatimuksia. Vasta laatumerkin saaneet organisaatiot voivat hakea hanketukia. Solidaarisuushankkeisiin rahoitusta voi kuitenkin hakea myös yksilö, joka edustaa vähintään viiden nuoren muodostamaa ryhmä.

Organisaatiot voivat hakea vapaaehtoispalvelun vuosittaista hankeavustusta kerran vuodessa. Avustusta solidaarisuushankkeisiin voi hakea yleensä kolme kertaa vuodessa. Suomessa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona.

Euroopan solidaarisuusjoukot Opetushallituksen sivuilla

Euroopan solidaarisuusjoukot Euroopan nuorisoportaalissa

 

Euroopan solidaarisuusjoukot esimerkkihankkeita Pirkanmaalta


Hetki ilmastolle -taidetyöpajat (solidaarisuushanke)

Tamperelaisen taiteilijoista ja opiskelijoista koostuvan Kuura-kollektiivin järjestämissä Hetki ilmastolle -työpajoissa nuoret pääsevät käsittelemään ja ilmaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteitaan eri taidemuotojen kautta. Ensimmäinen työpaja järjestettiin vuoden 2020 lopussa ja niitä on tarkoitus järjestää yhteensä seitsemän. Hanke sai rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista yhteensä 3 850 €.

Euroopan komission Suomen edustuston artikkeli hankkeesta

Hanke Euroopan nuorisoportaalissa

 

Sustainability rules (vapaaehtoispalvelu)

Vesilahdella sijaitsevan Kurjen ekokyläyhdistyksen Sustainability rules -hanke tarjoaa kansainvälisille nuorille vapaaehtoisille mahdollisuuden osallistua ekokylän elämään. Vapaaehtoiset asuvat ekokylässä ja heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa kotitaloustoimia, puutarhanhoitoa, rakennusten ylläpitoa sekä erilaisten yhteisöllisten tapahtumien järjestämistä. Sustainability rules on kolmevuotinen hanke, johon on saatu Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitusta yhteensä noin 210 000 euroa.

Hanke Euroopan nuorisoportaalissa

Hankkeen blogi