Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan hankkeissa tuetaan nuorten osallisuutta ja liikkuvuutta sekä nuoristyön käytäntöjen ja nuorisotyöntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Ohjelmasta rahoitettavia osallisuus- ja liikkuvuushankkeita (KA1) ovat nuorisovaihdot, nuorten osallistumishankkeet sekä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet. Lisäksi nuorisoalan organisaatiot voivat osallistua myös yhteistyöhankkeisiin (KA2), jotka jaetaan edelleen pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin ja kumppanuushankkeisiin.

Nuorisovaihto on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret suunnittelevat itse ohjaajien tukemina. Vaihdossa voidaan järjestää esimerkiksi työpajoja, ryhmäkeskusteluja, taide-, urheilu- ja ulkoilutapahtumia ja tapaamisia paikallisten kanssa. Nuorisovaihto on tarkoitettu 13–30-vuotiaille nuorille. Nuorisovaihdon toteuttamiseen tarvitaan vähintään kaksi osallistujamaata.

Osallistumishankkeet tukevat nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeiden kautta nuoret saavat yhteiskunnassa äänensä esille ja voivat vaikuttaa heille merkittäviin asioihin sekä saavat lisää tietoa EU:sta ja sen arvoista. Hankkeiden kautta nuoret saavat yhteiskunnassa äänensä esille, voivat vaikuttaa heille merkittäviin asioihin sekä saavat lisää tietoa EU:sta ja sen arvoista. Toimintamuotoja hankkeille voivat olla esimerkiksi tapaaminen, kampanja tai nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus. Tärkeää on, että hankkeet ja niissä käytettävät menetelmät ovat nuorten näköisiä ja päättämiä. Hankkeen voi toteuttaa paikallisena, alueellisena, kansallisena tai kansainvälisenä. Osallistuvat nuoret voivat olla 13–30-vuotiaita. Hankkeisiin mahdollisesti osallistuvien päättäjien ikää ei rajoiteta.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet kehittävät nuorten parissa toimivien ammatillista osaamista ja mahdollistavat eurooppalaisen nuorisotyön parhaisiin käytäntöihin tutustumisen sekä suomalaisen nuorisotyön osaamisviennin. Liikkuvuushankkeelle ei ole tarkkaan määriteltyä muotoa, mutta se voi olla esimerkiksi kansainvälinen seminaari, koulutus, opintovierailu tai kumppanuuden rakentamista. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki nuorten parissa tai EU:n nuoriso-ohjelmien hankkeissa aktiivisesti toimivat henkilöt. Tukea voivat hakea organisaatiot tai nuorten ryhmät.

Kumppanuushankkeiden tavoitteena on muun muassa antaa organisaatioille mahdollisuus parantaa toimintojensa laatua, kehittää ja vahvistaa kumppaniverkostojaan ja lisätä valmiuksiaan toimia yhdessä ohjelmamaiden välisellä tasolla. Rahoitusta voi hakea mikä tahansa osallistujaorganisaatio. Hankkeissa on oltava mukana ainakin kolme osallistujaorganisaatiota ja -maata. Hankkeet kestävät 12–36 kuukautta.

Pienimuotoisilla kumppanuushankkeilla pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatiot ja ohjelman uudet toimijat sekä organisaatiot, joilla on vähemmän kokemusta kumppanuushankkeista. Organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä, avustuksen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Rahoitusta voi hakea mikä tahansa osallistujaorganisaatio. Hankkeissa on oltava mukana ainakin kaksi organisaatiota ja ohjelmamaata. Hankkeet kestävät 6–24 kuukautta.

Huom. kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet ovat haettavissa kaikilla Erasmus+ -ohjelman aloilla (koulutus, nuoret ja urheilu).

Akkreditointi tarjoaa nuorten parissa toimiville organisaatiolle väylän hakea rahoitusta liikkuvuushankkeisiin (nuorisovaihdot ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet) pitkäjänteisesti ja kevyellä hakumenettelyllä; se takaa organisaatiolle vuosittaisen varman rahoituksen niiden hankkeisiin ohjelmakaudella 2021–2027. Vuodesta 2022 alkaen akkreditoinnin kautta voi hakea rahoitusta myös nuorten osallisuushankkeisiin. Organisaatiot, jotka eivät ole akkreditoituneet, voivat edelleen hakea hanketukia yksittäisillä hakukierroksilla

 

Erasmus+ nuorisoalan esimerkkihanke Pirkanmaalta

Erasmus+ nuorisoalan esimerkkihanke Pirkanmaalta: Let’s Meet Outdoors! -nuorisovaihto

Vuonna 2019 toteutetussa nuorisovaihdossa työttömät suomalaisnuoret matkustivat Ukrainaan ja viettivät aikaa luonnossa ukrainalaisnuorten kanssa. Matkalla pohdittiin maiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja esimerkiksi ympäristönsuojelun sekä terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen osalta. Hankkeen koordinaattorina toimi Virtain kaupunki (nuorisokeskus Marttinen) ja kumppanina ukrainalainen Ukraine NGO Forum. Hankkeeseen osallistuneet nuoret tulivat Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n ja ukrainalaisen partiota muistuttavan nuorisojärjestön kautta. Erasmus+ -rahoitusta hankkeeseen saatiin noin 14 000 €.

Uutinen Let’s Meet Outdoors! -hankkeesta

Erasmus+ -hanketietokannassa

Tarkempaa tietoa Erasmus+ nuorisoalan ohjelmasta