Erasmus+ -ohjelman liikunta- ja urheilualan hankkeiden tavoitteena on esimerkiksi edistää liikunta- ja urheilualan henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta sekä yhteistyötä, laatua, osallisuutta, luovuutta ja innovointia urheilujärjestöjen ja urheilupolitiikan tasolla. Liikunta- ja urheilualan hankkeiden tärkeimpänä kohderyhmänä ovat liikunta- ja urheilualan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä urheilijat ja valmentajat.

Liikunta- ja urheilualan -hankkeisiin voivat osallistua erilaiset urheilu- ja liikuntasektorilla toimivat yleishyödylliset ja yksityiset tahot, esimerkiksi lajiliitot, kuntien liikuntatoimet ja urheiluseurat. Myös muilla aloilla toimivat organisaatiot kuten oppi- ja tutkimuslaitokset, jotka toimivat hankkeen tavoitteiden mukaisesti, voivat osallistua.

Ohjelmasta rahoitettavat hankemuodot ovat yhteistyöhankkeet (KA2) ja voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat (KA2). Yhteistyöhankkeet jaetaan edelleen pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin ja kumppanuushankkeisiin. Tarkemmat kuvaukset yhteistyöhankkeista löytyvät nuorisoalan osiosta. Urheilutapahtumat puolestaan jaetaan paikallisiin ja Euroopan laajuisiin tapahtumiin.

Vain organisaatiot voivat toimia rahoituksen hakijoina Erasmus+ liikunta- ja urheilualan hankkeissa. Liikunta- ja urheilualan hankkeisiin haku järjestetään kerran vuodessa keväisin.

Tarkempaa tietoa Erasmus+ Sport -ohjelmasta

Erasmus+ Sport hakuprosessista

 

Erasmus+ liikunta-alan esimerkkihanke Pirkanmaalta

Sport Healing Rehabilitation (SPHERE)

Vuoden 2019 alussa alkaneessa yhteistyöhankkeessa kehitettiin toimintatapoja mielenterveyskuntoutujien liikuntaharrastusten lisäämiseksi ja pyrittiin löytämään eri diagnoosityypeille parhaiten sopivia liikuntamuotoja. Hankkeen koordinaattorina toimi italialainen European Culture and Sport Organization ja kumppanimaina olivat Belgia, Iso-Britannia, Kroatia, Saksa ja Suomi. Suomesta hankkeeseen osallistui Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU), jonka kautta 35 mielenterveyskuntoutujaa pääsi liikkumaan Tampereen seudulla yhdessä eri tavoin. Erasmus+ -rahoitusta koko hankkeeseen saatiin 383 000 €.

SPHERE-uutinen