Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Vuosien 2021–2027 ohjelmassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan. Ohjelman budjetti vuosille 2021–2027 on noin 28,4 miljardia euroa, josta noin 2,2 miljardia euroa on lisärahoitusta EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä. Budjetista 83 % suunnataan koulutusalan hankkeisiin, 10,3 % nuorisoalalle ja 1,9 % liikunta- ja urheilualalle.

Ohjelma rakentuu kolmen avaintoimen (Key Action, KA) varaan, joiden alle eri hankemuodot on ryhmitelty:

  • KA1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
  • KA2: Organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö
  • KA3: Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Ohjelman budjetista noin 70 % kohdennetaan liikkuvuuden edistämiseen (KA1) ja loput 30 % yhteistyöhankkeisiin (KA2) ja politiikan kehittämiseen (KA3).

Avaintoimien lisäksi ohjelmaan on eritelty myös Jean Monnet -toiminnot, joiden kautta levitetään tietoa Euroopan unionin yhdentymistä koskevista asioista. Niiden kautta tuetaan korkeakoulutuksen alalla tapahtuvaa Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä edistetään ymmärrystä Euroopan unionista ja sen toimielinten toiminnasta yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa.

Kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset tahot voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta pääsääntöisesti kansallisten Erasmus+ -toimistojen avustuksella. Suomen kansallisena toimistona toimii Opetushallitus. Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden (KA1) ja yhteistyöhankkeiden (KA2) hakuajat ovat vuosittain toukokuussa, muut hakuajat touko-syyskuussa.

Tarkempaa tietoa ja hakuohjeet löytyvät vuosittain julkaistavista ehdotuspyynnöistä ja ohjelmaoppaasta. Lisää tietoa löytyy myös toimeenpanovirasto EACEA:n sivuilta. Opetushallituksen sivuilta löytyy kattavasti selkeää tietoa eri Erasmus+ -alojen hankkeista ja niiden hakumenettelyistä Suomessa.

Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö ja hakuajat 2021

Erasmus+ -ohjelmaopas 2021

Komission koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Opetushallituksen Erasmus+-sivu

Ohjelman kotisivu

 

Lue tarkemmin Erasmus+:n teema-alueista ja pirkanmaalaisista esimerkkihankkeista

Erasmus+ koulutukselle

Erasmus+ nuorisoalalle

Erasmus+ liikunta- ja urheilualalle