Digitaalinen Eurooppa -ohjelma uusi 7,6 miljardin euron rahoitusohjelma kaudelle 2021-2027. Sen avulla edistetään digitaalisten valmiuksien kehittämistä sekä teknologioiden käyttöönottoa. Ohjelma ei ole tutkimus- ja innovaatio-ohjelma vaan alan TKI-toimintaa rahoitetaan jatkossakin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avulla edistetään digitaali-investointeja, parannetaan Euroopan kilpailukykyä ja niin yritysten kuin julkisen sektorin digitalisaatiota. Rahoitusta voivat hakea niin yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset kuin kunnat.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalla on viisi painopistealuetta:

  • suurteholaskenta (2,2 mrd €)
  • tekoäly (2 mrd €)
  • kyberturvallisuus ja luottamus (1,6 mrd €)
  • edistyneet digitaaliset taidot (0,58 mrd €)
  • käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus (1 mrd €)

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa toteutetaan monivuotisin työohjelmin. Hankkeisiin voi saada avustuksia, myös hankintoja tuetaan. Avustusprosentti on tyypillisesti 50 %:ia, pk-yrityksille kuitenkin 75 %:ia.

Lue lisää: Euroopan komissio ja EU-rahoitusneuvonta-sivusto

Ohjelman kotisivut