Interreg Europe  

Interreg Europe –ohjelma on yksi Euroopan unionin yhteisrahoitetuista alueellisen yhteistyön rahoitusohjelmista. Sen tarkoituksena on parantaa julkisten toimijoiden valmiuksia parantaa alueellisen kehittämisen politiikkatyökaluja eli ohjelmia, strategioita ja lakeja. Tarkoituksena on vähentää kehityksen, kasvun ja elämänlaadun eroja Euroopan alueiden välillä. Interreg Europen budjetti vuosina 2021–2027 on yhteensä 379 miljoonaa euroa. 

Interreg Europe –ohjelman teemat 2021–2027:  

  • Älykkäämpi Eurooppa (esim. tutkimuskapasiteetin parantaminen, digitalisaatio, pienten ja keskikokoisten yritysten kestävä kasvu) 
  • Vihreämpi Eurooppa (esim. energiatehokkuuden parantaminen, kasvihuonepäästöjen vähentäminen, kiertotalous) 
  • Sosiaalisempi Eurooppa (esim. tasa-arvoisuus työmarkkinoilla, taloudessa ja terveydenhuollossa, koulutuksen esteettömyys) 
  • Yhtenäisempi Eurooppa (kestävä, ilmaston huomioiva kuljetus ja liikenne) 
  • Eurooppa lähempänä kansalaisia (kestävä ja kokonaisvaltainen kulttuurillinen ja alueellinen kehitys kaupungeissa ja niiden ulkopuolella) 

Ohjelman kohderyhmään kuuluvat julkiset tahot, kuten alueet ja kaupungit sekä yksityiseltä sektorilta voittoa tavoittelemattomat yritykset. Rahoitusta Interreg Europe –ohjelman kautta voivat hakea toimijat EU:n jäsenvaltioista sekä Norjasta ja Sveitsistä. Rahoitusta voi saada 80 %:a hankkeen  kustannuksista, mikäli hakija on julkinen taho. Yksityiset toimijat voivat saada 70%:a. Ohjelmaan haluavat organisaatiot muista maista toimivat järjestävät itse oman rahoituksensa esimerkiksi omasta maastaan.  

Interreg Europe –ohjelmaa hallinnoi sen oma sihteeristö, joka vastaa ohjelman päivittäisestä toiminnasta. Sihteeristö sijaitsee Ranskan Lille’issä ja se koostuu Interreg Europe –ohjelman omasta hallinnosta ja virkamiehistä. Sihteeristö ja maiden omat yhteyshenkilöt toimivat yhdessä hakija- ja ohjelmamaiden auttamisessa ja ohjeistamisessa. Jokaisella osallistuvalla maalla on oma yhteyshenkilö, joka auttaa ohjelman tulkinnassa kansallisella kielellään. Suomen yhteyshenkilöt ovat Petri Haapalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Annukka Mäkinen kuntaliitosta.  

 

Pirkanmaalaisia hankkeita

PriMaaS (2019-2023)  

PriMaaS on kymmenen eurooppalaisen toimijan yhteistyöhanke, josta Pirkanmaalta on mukana Pirkanmaan liitto. Muut hankkeen toimijat ovat Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Portugalista, Romaniasta, Italiasta ja Saksasta. Hankkeessa edistetään kansainvälisessä yhteistyössä vähäpäästöisten liikkumispalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa. EU-rahoitusta hanke saa 1 563 660 euroa.  

Hankkeen kotisivut  

S34Growth (2016-2020)

S34Growth-hankkeessa kymmenen eurooppalaista aluetta kahdeksasta maasta kehittää innovatiivisen alueiden välisen rakennerahastopolitiikan välineitä ja tukee näin Euroopan teollisuuden uudistamista ja kilpailukykyä. Muut osallistuvat maat ovat Belgia, Espanja, Italia, Portugali, Ruotsi, Iso-Britannia ja Alankomaat. Tavoitteena EU:n teollisuuden uudistaminen, kilpailukyky ja kansainvälistyminen teollisuusjohtoisten alueiden välisen yhteistyön avulla. Rahoitusta hanke sai 2 305 738 euroa. 

Hankkeen kotisivut